fractielid PvdA, fractiesecretaris

René Moelee

René is o.a. woordvoerder voor: onderwijs

Speerpunt bij de verkiezingen in maart:“Voor iedereen kansen op goede scholing en passend onderwijs”

De wijken  Zwaansmeer en Oosterwijk kunnen op extra steun rekenen van René.

r.moeleepvda@gmail.com, t. 0251-756208