Verkiezingen Gemeenteraad 2018

DE EERSTE VIJF KANDIDATEN zijn het gezicht van de Partij van de Arbeid voor heel  Beverwijk, tevens zijn zij aanspreekpunt voor een aantal wijken.

  1. Jaqueline Dorenbos-De Hen: aanspreekpunt voor de wijken: Kuenenplein/Plantage/Westertuinen en Centrum
  2. Bayram Gezer: aanspreekpunt voor de wijken: Meerestein en Soma-gebied
  3. René Moelee: aanspreekpunt voor de wijken: Zwaansmeer, Oosterwijk
  4. Ismail Ilhan: aanspreekpunt voor de wijken: Broekpolder en Beverwijk Oost
  5. Klaas Vos: aanspreekpunt voor de wijken: Vondelkwartier, Bomenbuurt, Wijk aan Zee en Binnenduin

De mailadressen en telefoonnummers zijn:

Jaqueline Dorenbos, j.dorenbos@xs4all.nl, ook te bereiken via twitter @JDorenbosdeHen of FaceBook Jaqueline Dorenbos-de Hen via Messenger, tel. (avond en weekend) 0251258573

Bayram Gezer, gezer.b@ziggo.nl tel. 0651458771

René Moelee, r.moeleepvda@gmail.comtel. 0251756208

Ismail Ilhan, ismil_ilhan@hotmail.com tel. 0653986257

Klaas Vos, klvospvda@outlook.com tel. 0630307669

Plaatsen 6 t/m 15: 6. Erica van Dongen, 7. Ton van Groeningen, 8. Jan Langedijk 9. Jaap van Dongen, 10.Yvonne Molenaar, 11. Annet Gouma 12. Jeanne de Hen, 13. Ruud Emanuel, 14. Hennie Vreugdenhil   15. Sjoerd Krotjé

——————————————————-

         HET (BASIS)VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 

KUNT U HIER DOWNLOADEN.

verkiezingsprogramma Beverwijk

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Campagne-activiteiten:

zaterdag 3 maart 2018 campagne gezamenlijk met PvdA Velsen, Heemskerk en Beverwijk.

Afgelopen zaterdag hebben de PvdA campagneteams van de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk een gezamenlijke tocht gemaakt per openbaar vervoer tussen de verschillende gemeentes. Doel was om naast de gewone campagne-activiteiten zoals het canvassen en flyeren, ook aandacht te vragen voor het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld voor het treinverkeer op de Kennemerlijn. De dienstverlening is nog steeds niet goed genoeg en het aantal treinen en vooral het aantal intercity’s moet echt omhoog wil de IJmond bereikbaar blijven in de toekomst. Veel inwoners die wij spraken delen deze mening en vinden dat verbeteringen nodig zijn willen ze met het openbaar vervoer blijven reizen.

Verder wil de PvdA uitbreiding van snelbussen. Dit is een provinciale zaak. Uit onderzoek, bekend bij de Provincie, blijkt het inzetten van snelbussen tussen Heemskerk, Beverwijk en Amsterdam Zuidas en Schiphol heel kansrijk. Toch wordt er op korte termijn nog niet door de Provincie op ingezet. Dit moet wat de PvdA betreft wel. Een snelle verbinding per bus is noodzaak. Het openbaar vervoer moet snelheid bieden, zodat het een goed alternatief is voor de auto. Alleen door snelle en betrouwbare verbindingen laten mensen de auto staan.

In Velsen is er al een snelle bus naar Sloterdijk en een regioliner naar Haarlem. Prima oplossingen, dus nu doorpakken, vindt de PvdA.

Tenslotte wil de PvdA dat nu eindelijk een bushalte bij station Heemskerk gerealiseerd wordt. Hier is veel vraag naar vanuit Heemskerk en deze vraag is des te meer gerechtvaardigd, aangezien de reizigersaantallen flink toenemen. De PvdA in de IJmond heeft dus nog heel wat om voor te strijden. Dat gaan we de komende vier jaar dus ook weer doen. Als de drie gemeentes de krachten bundelen kunnen we heel wat voor elkaar krijgen. Samen staat de IJmond sterk!

 

Op 14 februari hebben Annet Gouma en Jaqueline Dorenbos namens de PvdA in het kader van Valentijnsdag chocolaatjes uitgedeeld bij het NS station. Happy Valentine’s day!

 

Opname Frank en Vrij RTV IJmond over

Gemeenteraadsverkiezingen. 

De uitzending was 16 maart 2018

.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Hieronder een aantal items, die belangrijk zijn voor de PvdA afdeling Beverwijk/Wijk aan Zee: U kunt  ook op  facebook PvdA Beverwijk/Wijk aan Zee de discussie volgen.

 

 

De PvdA ziet de bibliotheek als een belangrijke leer-en ontmoetingsplek in Beverwijk.
De bibliotheek is zoveel meer dan vroeger. Ontmoetingsplek in het leescafé, het open podium waar je over je passies kan vertellen. De voorleesBV waar de taalontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd. Aan de senioren wordt gedacht met de dienst “bibliotheek aan huis” en het digitale inloopspreekuur waar vragen gesteld kunnen worden aan de ambassadeurs van Seniorweb rondom computers, tablets. Natuurlijk speciale aandacht voor laaggeletterden en anderstaligen. Kortom een huis van de stad dat de PvdA met graagte ondersteunt.

 

Wijk aan Zee

Woningbouw voor Wijk aan Zee is slechts beperkt mogelijk, maar voor de leefbaarheid uiterst noodzakelijk. Grootschalige en veel diversiteit in woningbouw is niet realistisch, maar waar mogelijk dienen initiatieven omarmd te worden. De PvdA streeft naar een bij de schaal en het karakter van Wijk aan Zee passende woningbouw. Dit qua volume en hoogte.Het strand van Wijk aan Zee blijft familiestrand. Gratis parkeren behouden (met uitzondering van de Dorpswei op mooie stranddagen).

De PvdA wil het Culturele hart van Beverwijk behouden.

Fier torent de Wijkertoren boven het kerkplein uit. Vele Wijkers zijn trots als ze de toren zien. De toren staat in het midden van culturele hart van Beverwijk. De kerk zelf is al een bezienswaardigheid. Aan de rechterkant  het multiculturele gebouw met de bibliotheek, het Kennemertheater en het Centrum van de kunsten en aan de linkerkant het altijd gezellige café Camille. Vooral in de kersttijd is dit een uitgelezen plek om elkaar weer te ontmoeten. De PvdA is van mening dat deze plek het culturele hart van Beverwijk moet blijven.

Prima actie in Meerestein Noord: Noppes kringloop staat de komende maanden elke vrijdag van 9 tot 12 rond de Geyssendorferlaan met een grote vrachtwagen om spullen in te zamelen, die nog goed herbruikbaar zijn. PvdA is groot voorstander van meer hergebruik, dus wij vinden deze actie top! Ook inwoners zonder auto kunnen nu dus meewerken aan recycling. Onze wethouder en lijsttrekker Jaqueline Dorenbos leverde ook symbolisch iets in.

Eenzaamheid is één van de grootste problemen in onze samenleving.

In een zorgzame en inclusieve samenleving kijken wij naar elkaar om en laten we eenzame mensen niet aan hun lot over. De PvdA wil eenzaamheid bestrijden door ontmoetingsactiviteiten te faciliteren in de openbare ruimte en in gebouwen.

 

 

 

Veiligheid is een taak voor iedereen.

De gemeente kan niet zonder de burger, de burger niet zonder de gemeente. Maar ze moeten allebei aan het werk. Voorkomen is nog altijd het best. Goed hang- en sluitwerk en goede verlichting van donkere achterommetjes helpen meer dan een aangifte na een inbraak. Dat kan u zelf. En bel 112 als u iets verdachts ziet.

Niet aarzelen, maar bellen!

 

  

 Het blijft belangrijk om door te pakken op de Kennemerlijn.

De PvdA wil treinen en dus ook minder uitval. Zo maken we Beverwijk nog beter bereikbaar NS blijft alleen scherp, als de regio de Kennemerlijn op de kaart blijft zetten. Dus: stem PvdA en wij gaan door met onze strijd Samen met de andere partijen natuurlijk, die staan hier ook keihard achter! PvdA blijft strijden voor de Kennemerlijn!

Sinds 2016 spant de PvdA zich in voor een verbeterde dienstregeling op de Kennemerlijn (Alkmaar-Amsterdam).Met als resultaat extra intercity’s en langere treinen tijdens de spits!
Maar dat is nog niet voldoende. Werknemers en studenten willen al dat er vóór 7.00 en 16.00 uur intercity’s gaan rijden. Een goed OV houdt de randstad bereikbaar!

Spelen in de wijken
PvdA wil de komende jaren meer geld uittrekken om speelplekken in de wijken in overleg met buurtkinderen op te knappen. Zij weten het best waar ze graag op en mee spelen. Plekken moeten aangepast worden aan de leeftijd van kinderen in de omliggende straten. Daar trekken wij geld voor uit

Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat één op de negen kinderen opgroeit in armoede. Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kan je niet deelnemen aan de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje.
De PvdA vindt dat er voldoende geld beschikbaar moet blijven voor armoedebeleid.

 

Schoon, heel en veilig

Beverwijk: schoon, heel en veilig is het motto van de PvdA. Wij staan voor een voeten-op-de-grond benadering van de openbare ruimte. In je eigen wijk wil je geen overwoekerde stoepen, vuilnis op straat en je wilt dat het speeltoestel voor de kinderen onderhouden wordt. PvdA staat altijd voor het principe eerst aanpakken wat het meest nodig is, voordat er mooie plannen komen voor nieuwe zaken.

De PvdA is een groot voorstander van meer inzetten van afvalscheiding, zodat er veel grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Veel inwoners willen wel graag afval scheiden, maar er is behoefte aan uitbreiding van locaties in de wijk om gescheiden afval in te leveren. Dat zullen vaak centrale plekken in de wijk zijn, bijvoorbeeld rond hoogbouw en bij winkelcentra.

Ook is er behoefte aan oplossingen om in huis op een handige manier afval apart te houden. De gemeente kan samen met HVC hier de inwoners goede oplossingen laten zien. De PvdA wil de jeugd stimuleren afval te scheiden door acties bij scholen.

 

 

 


NOORD-HOLLAND STERKER EN SOCIALER bijeenkomst 2017

Dat is werk voor iedereen:
– we zetten in op meer stage-en leerwerkplekken
– we investeren in omscholing van oudere werknemersCIMG0521
– we laten het onderwijs beter aansluiten op de arbeidsmarkt

Dat is eerlijk delen:
– we maken het OV gratis voor ouderen met een smalle beurs
– we ontzien de laagste inkomens als het gaat om de waterschapsbelasting
– we zorgen voor betaalbare woningen voor inwoners met lage en middeninkomens.

Dat is zorgen voor onze kinderen:
– we geven minder geld uit aan asfalt en meer aan OV
– we realiseren meer duurzame energie uit natuurlijke bronnen als wind, zon en water
– we zorgen voor schonere lucht en houden ons drinkwater gezond

NOORD HOLLAND STERKER EN SOCIALER OOK BIJ HET WATERSCHAP

Het werk van het waterschap doet ertoe!!!!

Het Waterschap zorgt voor veilig wonen, droge voeten en voldoende schoon water. Ons land ligt voor een groot deel beneden zeeniveau.
We zijn daarom voortdurend bezig om ervoor te zorgen dat water afgevoerd kan worden. In de stad en op het platteland. In droge tijden zorgen wij ervoor dat het water beschikbaar is en aangevoerd wordt. Het water wordt bovendien gezuiverd van alles wat er niet in thuis hoort.
Bij alles wat we doen, kiezen we voor natuurlijke, duurzame oplossingen. We werken nauw samen met inwoners, milieu- en natuurorganisaties, de agrarische sector en andere overheden. Op die manier kunnen wij ons mooie waterschap zodanig inrichten dat wij en de toekomstige generaties kunnen lijven genieten van het water. Het water is van ons allemaal! Als U dat ook vindt stem dan op de PvdA.

Marleen Leijen, lijsttrekker Waterschap Hollands Noorderkwartier
Cees Stam, nr. 2

WOENSDAG 18 MAART 2015 VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAPPEN

Annet

pvda_c270215-1024x709
Foto’s: Kees Blokker

Op 27 februari 2015 was Annet Gouma aanwezig bij de stop van kandidaat PvdA Statenlid Marieke van Dijn.