Contact

U kunt contact opnemen met de fractie via de fractiesecretaris Annet Gouma

Als u  post wilt sturen aan de fractie dan kan dit via de gemeente Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk

Telefonisch fractiesecretaris 0251 230 177

U kunt contact opnemen met het afdelingsbestuur via de secretaris Erica van Dongen, 0251-226164

Klik op het icoontje en u vindt het afdelingsblad van de PvdA:Stem 1 2015

 

 

Commissies/besturen

De gemeenteraad van Beverwijk heeft een raadscommissie van advies en een carrousel ingesteld. Deze commissies vergaderen in een cyclus van 5 weken Naast deze commissies kent Beverwijk ook nog de Agendacommissie, de commissie Broekpolder, de Rekenkamercommissie en de Commissie voor behandeling van bezwaarschriften. De commissie Broekpolder bestaat uit zowel Heemskerkse als Beverwijkse leden.

Bestuursinformatie (agendapunten, verslagen en besluiten vindt op een externe website. U kunt de vergaderingen beluisteren op http://beverwijk.raadsinformatie.nl.

Raadscommissie/Raadscarrousel

Roulerende voorzitters:  B.G.P. van den Berg, C. Berghuis, A.P.M. van Groeningen-Rühl, P.N.M. Meiland, Mw. H.A.M. Witte. Roulerende secretarissen: M. van Engelshoven-Huls,  C.H. van Rijn-Spits, J.H.M. Schimmel, E. Visser, A.C.E. Wietsma-van den Broek. Alle raadsleden en steunfractieleden zijn lid van de Raadscommissie en de Raadscarrousel.