11 juni 2018

Verbetering doorstroming A8 A9 en leefbaarheid Krommenie Assendelft, PvdA NH

Tijdens de Statencommissie Noord Holland op 21 juni 2018 vanaf 19.00 uur wordt o.a. gesproken over de aansluiting A8/A9 en leefbaarheid Krommenie-Assendelft. De PvdA-fractie van NH zal aan de hand van onderstaande notitie zijn standpunt weergeven en een beslissing nemen. Deze notitie is in samenwerking met PvdA fracties:  Noord Holland, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad gevormd.

Aansluiting A8/A9 en leefbaarheid Krommenie Assendelft

De verbetering van de doorstroming A8/A9 en leefbaarheid Krommenie-Assendelft is een project van provincie Noord-Holland en gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad. Zij vormen de Stuurgroep A8/A9. Bedoeling is om te zorgen voor een betere doorstroming van de rijksweg A8 naar de rijksweg A9.en heel noodzakelijk voor de verbetering van de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft. Het autoverkeer gaat nu van de A8 over op de N8, die door beide dorpen loopt, en komt dan bij Uitgeest uit op de A9. In Krommenie en Assendelft leidt dit al jaren tot geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit.

De Stuurgroep heeft in 2017 drie varianten gepresenteerd:

  • Golfbaanvariant
  • Heemskerkvariant
  • De Nul-plusvariant

De Golfbaanvariant en de Heemskerkvariant gaan door het open, groene gebied en door de Stelling van Amsterdam. Door Nederland is de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst. Het ICOMOS (werkgroep van de UNESCO) heeft in 2017 laten weten dat de beide alternatieven door het open landschap  de Stelling aantasten en daarom niet hun goedkeuring krijgen. De PvdA-fractie is het daarmee eens en vindt dat de status van de Stelling in stand moet blijven. In overleg van regering/ provincie en UNESCO is er afgesproken dat er een landschapsplan wordt opgesteld en dat dan beoordeeld wordt of bij het ontwerp voor een weg door het groen de Stelling zo optimaal mogelijk kan worden ingepast.

De PvdA-fractie Provinciale Staten Noord Holland is blij met deze tussenstap, waarbij het landschap, de Stelling eindelijk als belangrijke factor wordt meegenomen. Bij de bespreking in de commissie van de Staten hebben we wel gesteld dat het landschapsplan over het gehele gebied van beide varianten en ook het deel van het opstelterrein van ProRail bij Uitgeest moet gaan. Bij zo’n landschapsplan moeten bewoners en organisaties zoals de Stichting het Oer-IJ betrokken worden. Verder hebben wij er sterk bij Gedeputeerde Staten op aangedrongen om te wachten met het kiezen van een voorkeursvariant tot het landschapsplan beschikbaar is. En niet al in juni 2018 zoals Gedeputeerde Staten van plan is.

Nico Papineau Salm, PvdA NH