Door Ismail Ilhan, steun-fractielid op 5 maart 2017

Toekomstvisie (betaald) parkeren in Centrum Beverwijk, onderwerp Raadscommissie 2 maart 2017.

Er lag een discussiestuk van D’66. Er is uitgebreid gediscussieerd maar er zijn nog geen besluiten genomen. In de komende voorjaarsnota zal de discussie en mogelijke besluiten over het betaald parkeren in het Centrum Beverwijk geschieden.
Hieronder een verkorte bijdrage van Ismail Ilhan tijdens de behandeling.

De fractie van de PvdA vindt dat betaald parkeren in Beverwijk gehandhaafd moet blijven. De uitgangspunten, die in de kadernota van 2012 staan, zijn nog steeds van toepassing.

– Het dient bij te dragen aan de leefbaarheid van de woonwijken 
– Bereikbaarheid per auto van de winkelcentra en andere publiekstrekkers moet gewaarborgd zijn.
– Handhaving van het bovenstaande.

De PvdA fractie vindt het belangrijk dat het parkeerfonds een financieel gesloten systeem wordt. Dus de baten en lasten moeten in balans zijn.
Door D’66 zijn verschillende opties voor kosten reductie genoemd. De nadruk wordt gelegd op het verminderen van de handhaving. De PvdA fractie vindt reductie van handhaving prima, zolang dit gefaseerd gebeurt. De frequentie zou kunnen van 4x naar 2x, maar dan wel in stapjes. Zodat we tussentijds kunnen zien wat dit in de praktijk betekent en of we terug kunnen naar 2x.

Het is een goed idee om op werkdagen aan het begin van de ochtend een tijdslot te hebben, waardoor het pakeren op die momenten gratis is. Mogelijk kunnen de winkeliers zelf ook iets betekenen voor het winkelend publiek in deze.

Tot slot vindt de fractie van de PvdA het een optie om de investeringskosten van de fietsenkelder uit het parkeerfonds te halen en de kosten in de lopende begroting te laten terugkomen. De beheerskosten kunnen wel bij het parkeerfonds blijven omdat wij deze kosten zien in relatie tot parkeren.
Wij onderstrepen nogmaals dat de fietsenstalling op het Stationsplein te allen tijde gratis en bewaakt dient te blijven.

Ismail Ilhan, steun-fractielid

Ismail Ilhan, steun-fractielid

  Ismail is o.a. woordvoerder voor: huisvesting Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: “Zorgen voor meer huur- en koopwoningen in alle wijken voor alle inkomens in Beverwijk/Wijk aan Zee”. De wijken Broekpolder en Beverwijk Oost kunnen extra op zijn steun rekenen. ismil_ilhan@hotmail.com, t. 06-53985257

Meer over Ismail Ilhan, steun-fractielid