Door Annet Gouma-Bervoets op 20 februari 2017

PvdA bezoekt platform Krommenie inzake verbinding A8/A9 d.d. 16 februari 2017

De rijksweg A8 eindigt momenteel bij de Nauernasche vaart waarna automobilisten via de provinciale wegen N203 en N246 door Krommenie/Assendelft worden geleid om vervolgens bij Uitgeest op de A9 uit te komen. Het gebrek aan een goede verbinding tussen de A8 en de A9 heeft al jaren grote nadelige gevolgen voor omwonenden: slechte luchtkwaliteit; geluidsoverlast; sluipverkeer en een onveilige verkeerssituatie. Een oplossing is hard nodig en daarom moet er in de komende maanden een besluit vallen over deze verbinding.

Omliggende gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen hebben nu samen met de provincie Noord-Holland en de vervoersregio Amsterdam 3 varianten uitgewerkt voor een betere en gezondere verbinding. Twee ervan, de Heemskerk- en de Golfbaanvariant, gaan rechtstreeks door het open, groene landschap. De Nul-plusvariant gaat over de bestaande route en dan langs het spoor bij Forbo Krommenie maar zal het verkeer over een lang viaduct leiden.

In het platform Krommenie hebben bewoners, waaronder een apotheker, zich nu verenigd om hun belangen goed onder de aandacht te brengen. Op donderdag 16 februari waren PvdA raadsleden uit Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Zaanstad en 2 PvdA statenleden op uitnodiging van het platform naar de Pelikaan in Krommenie gekomen. In de presentatie van het platform werd heel scherp de huidige (ongewenste) situatie toegelicht. De PvdA delegatie is het volledig met hen eens dat hier op niet al te lange tijd een eind aan moet komen.

Vanuit een positieve grondhouding heeft het platform nu gekeken naar de voorliggende Nul-plusvariant. Hierin wordt het doorgaande verkeer over een viaduct langs de spoorlijn geleid. Het platform voorziet hierbij een groot aantal verkeerstechnische problemen en vraagt zich ernstig af of de geluidshinder door middel van deze variant wel verminderd wordt en of de luchtkwaliteit er wel door wordt verbeterd. De milieu effect rapportage (MER) die nu uitgevoerd wordt zou op deze vragen een antwoord moeten geven. Het platform realiseert zich dat de Golfbaanvariant en Heemskerkvariant, die beiden door het open landschap, langs de stelling van Amsterdam gaan, weer nadelige gevolgen zullen hebben voor de bewoners en boeren in Busch en Dam, Heemskerk en Uitgeest.

Aan het eind van de vruchtbare bespreking hebben we de afspraak gemaakt dat het platform en de PvdA opnieuw contact met elkaar hebben wanneer de uitkomsten van de MER beschikbaar zijn.

Wordt dus vervolgd!

Annet Gouma-Bervoets

Annet Gouma-Bervoets

  Ik ben Annet Gouma Marga Klompélaan 6 1945 ZL  Beverwijk   Ik zit sinds 2002 in de raad voor de PvdA en ik vind het nog steeds een eer om de PvdA te vertegenwoordigen. Vanuit de wijkgroep ben ik geïnteresseerd geraakt in de gemeentelijke politiek en heb ik mij kandidaat gesteld voor de PvdA.

Meer over Annet Gouma-Bervoets