Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 7 mei 2017

Lobbywerk succesvol: Kennemerlijn eindelijk weer op de agenda NS

Goed nieuws voor reizigers op de Kennemerlijn! Na ruim een jaar van protesten (massaal ondertekende petitie voor behoud dienstregeling), klachten over de daarna sterk verslechterde dienstregeling, het opzetten van een lobby naar de Tweede Kamer van de regiogemeenten onder leiding van wethouder Jaqueline Dorenbos van Beverwijk is er eindelijk resultaat te melden.

De NS heeft vanuit het beschikbare budget voor Noord Holland kunnen regelen dat er per dag twee extra intercity’s gaan rijden om aan deze dringende wens tegemoet te komen. Als wethouder van Beverwijk zie ik dit als goed tussenresultaat. Op korte termijn was niet meer mogelijk. Zonder de enorme druk vanuit Beverwijk en de rest van de regio was het zeker niet gelukt om dit te bereiken, dus mogen we trots zijn op ons werk. Goed openbaar vervoer is heel belangrijk voor onze inwoners en als wethouders hebben we enorm ons best gedaan om voor diezelfde inwoners op te komen.

Weet u het nog; het jaar 2016 met overvolle treinen, zodat reizigers als sardines in een blikje zaten. Treinen die vaak uitvielen of niet verder reden omdat ze te vol waren. Bevrijdingsdag 2016 waarop duizenden reizigers strandden in Beverwijk omdat de treinen al in Uitgeest vol waren. Reden genoeg voor de wethouders van de regio om keihard aan de bel te trekken bij NS. NS, die aangaf dat er geen probleem was. Er zouden ook vrijwel geen klachten zijn, terwijl bij NS online dagelijks de meldingen van reizigers binnenstroomden over uitval, missen van aansluitingen en benauwdheid in overvolle treinen. De regio liet het er echter niet bij zitten. Jaqueline Dorenbos liet in samenwerking met het Dagblad Kennemerland toetsen hoe de ervaring van reizigers was. Nou, de NS scoorde een hele dikke onvoldoende op allerlei punten. De gemiddelde score van de reizigers was een 3! Dit was reden tot actie. Op naar de Tweede Kamer.

Waar de NS dus tot december 2016 nog stelselmatig ontkende dat er problemen waren op de Kennemerlijn is stevige druk uitgeoefend vanuit staatssecretaris Dijksma om toch met de gemeenten aan tafel te gaan om over verbeterpunten te praten. De Tweede Kamer zag namelijk wel degelijk een probleem op de Kennemerlijn, want zij werden bestookt met verontrustende brieven over sterk verslechterde dienstverlening door de wethouders en fracties uit de regiogemeenten. Ook is de IJmond, met de wethouders Dorenbos, Frowijn en Baerveldt aanwezig geweest in een commissie van de Tweede Kamer, om dit nog eens extra te onderstrepen. Met succes: de NS werd door de staatssecretaris opgeroepen om nog voor het kerstreces met de regio om tafel te gaan.

Vanaf december is drie keer overleg geweest, waarin de regio heeft aangedrongen op diverse verbeterpunten: het inzetten van meer intercity’s, beter materieel met voldoende plaatsen, het meer op tijd laten rijden (omdat er veel overstappen door reizigers werden gemist) en het weer invoeren van een spits twee kanten op. Dit laatste punt gaat voorlopig helaas niet lukken. NS zegt dat de reizigersaantallen op de zoals zij het noemen ‘niet-spits richting’ het niet rendabel maken om de intercity tijdens de spits twee richtingen te laten rijden. De regio blijft echter van mening dat het belangrijk is voor reizigers om binnen de spits op deze lijn meer dan 1 reismogelijkheid per half uur te hebben, ook in de morgen van Haarlem naar Alkmaar en in de middag van Alkmaar naar Haarlem. Reizigers vanuit Haarlem kiezen tegenwoordig massaal voor de auto, omdat een reistijd van 40 minuten met de trein niet in verhouding staat met de tijd, die ze daar met de auto over doen.

NS heeft in de drie overleggen cijfers getoond waaruit blijkt dat er sinds najaar 2016 al veel minder treinuitval is geweest binnen de spits en dat de punctualiteit verhoogd is. Dit wordt ook in het komend jaar gevolgd, want op verzoek van de regio wordt het overleg met NS een structureel overleg, twee maal per jaar.

Verheugend is dat het verzoek tot verlengen van de spits voor de intercity’s door NS wel gehonoreerd is. Namens de regio heeft Beverwijk hier keer op keer op gehamerd. De spits duurt langer, omdat er naast veel werknemers ook veel studenten op de Kennemerlijn reizen. Hierdoor is het noodzakelijk om ’s morgens ruim voor 7 uur al een intercity vanuit Alkmaar te laten rijden en hiermee tot na 9 uur door te gaan. Voor de middag geldt dat de eerste intercity uit Haarlem al voor 16 uur moet vertrekken en dat de laatste rond 18.15 moet vertrekken.

Jaqueline Dorenbos

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen