22 maart 2014

KIEZERS BEDANKT

Afgelopen woensdag 19 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. U heeft uw stem laten horen en wij willen onze kiezers bedanken!

De volgende partijgenoten zullen de PvdA in de Raad vertegenwoordigen:

– Jaqueline Dorenbos-de Hen
– Bayram Gezer
– Annet Gouma-Bervoets
– Sjoerd Krotjé

U zult de naam van Ton van Groeningen missen. Gelukkig voor hem heeft hij een nieuwe baan gevonden in Den Bosch.
Jammer voor ons zal hij zijn nieuwe ambtstermijn niet gaan invullen.

Hij heeft een gemotiveerde brief naar de burgemeester gestuurd. Zie hieronder.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad Beverwijk
De heer J.F.C. van leeuwen, burgemeester
Beverwijk, 20 maart 2014

Betreft: afzien Raadslidmaatschap

Geachte heer van Leeuwen,

Hierbij deel ik u mede, dat ik afzie van het Raadslidmaatschap voor komende Raadsperiode.
De avond voor de verkiezingen heb ik een arbeidsovereenkomst gesloten voor een nieuwe baan in Den Bosch. Of dit verenigbaar zou zijn met het, op juiste wijze, uitvoeren van het Raadswerk was voor mij onzeker. De uitslag van de verkiezingen leidt er binnen de PvdA fractie toe dat er, bij de start, uitsluitend reeds zittende raadsleden zullen aantreden. Ik vind dat geen goede zaak. Om die reden heb ik besloten reeds nu de knoop door te hakken en af te zien van het Raadslidmaatschap.

Ik dank u en de Raad voor de plezierige samenwerking de afgelopen 8 jaar.

Met vriendelijke groet,
Ton van Groeningen
Gemeenteraadslid namens de PvdA te Beverwijk.