29 januari 2016

Herinrichting Breestraat, Zeestraat en aanloopstraten

In de Raadsvergadering van 28 januari is uitgebreid gesproken over de fysieke verbetering van Breestraat, Zeestraat en Aanloopstraten.

Het raadsbesluit is aangenomen en voor de harddraverij van 2017 zal hopelijk de Breestraat al helemaal vernieuwd zijn.

De PvdA-fractievoorzitter, heeft onderstaande bijdrage aan het debat uitgesproken:

Vanavond gaat het over één van de topprioriteiten van het huidige college in deze raadsperiode – dus ook die van de PvdA- het Voorlopig Ontwerp Herinrichting Openbare ruimte Breestraat met aanloopstraten en de Zeestraat in Beverwijk. Die herinrichting moet leiden tot een zeer attractief en erg gastvrij winkelcentrum voor Beverwijk, de IJmond en wellicht nog voor veel anderen, waar men effectief en comfortabel boodschappen kan doen, maar ook vooral gezellig kan winkelen. We zijn er van overtuigd dat wethouder Erol en het gehandicaptenplatform hierin ook een goede rol gaan spelen. Kortom we gaan een prima gezond kloppend stadshart realiseren, een centrum waar de Beverwijkers, mensen uit de IJmond en anderen zich weer echt thuis voelen.
Dit voorlopig ontwerp is het resultaat van veel en goed overleg. Er is veel onderzocht en verantwoord. Er zijn veel keuzes gemaakt en ook in het proces naar dit voorlopig ontwerp zijn de vele stakeholders, waaronder de raad er steeds erg goed bij betrokken geweest. Dat maakt het draagvlak voor het plan groter en dat is natuurlijk goed.
De PvdA is verheugd dat het Voorlopig Ontwerp er ligt en het zier er uitstekend uit. Wij zijn heel blij dat de bomen toch vanaf het begin al wat verder naar de hemel groeien. Forsere bomen, met meteen een lekker groene uitstraling. Prima. De materiaalkeuze en inrichting die zo mooi aansluit bij de inrichting van het Stationsplein. Beverwijk wordt, zoals wethouder Van Weel dat altijd zo mooi zegt een flink stuk mooier in deze raadsperiode. Beverwijk krijgt weer een uitstraling zoals een regionaal winkelcentrum verdient.

In de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hadden wij een verkiezingswinkel gehuurd op, jawel de Breestraat.

CIMG0500

Als daar mensen binnen kwamen was heel vaak het onderwerp van gesprek, we vroegen daar ook wel naar, het opknappen van de Breestraat en omgeving. De mensen hadden daar veel goede ideeën over, zoals bijvoorbeeld meer groen, betere bomen, een meer gestructureerde indeling van de Breestraat en een rustiger straatbeeld. Ze waren zeer tevreden over het aantal veilige fietsparkeerplaatsen, ze konden makkelijk voor iedere winkel parkeren, en ook auto’s konden kort parkeren. Ook moesten wij de oplopende winkelleegstand in de Breestraat tegenhouden en het gezond houden, maken en vernieuwen van de bestaande winkelgebieden. Ja, Ja dat moesten wij allemaal regelen als wij in de raad gekozen werden.
Ze wilden weer trots zijn op het gezond kloppend winkelhart in hun stad. Wij hebben het er vanavond niet over, want we hebben het over de eerste pijler, het fysieke gedeelte. Maar gelukkig wordt aan het tegenhouden van de oplopende winkelleegstand en het gezond houden van de bestaande winkelgebieden ook hard gewerkt. We doen onder andere mee aan de pilot “De nieuwe Winkelstraat” en aan “Ons Retailland”.
Eigenaren en vastgoed eigenaren zijn bezig met het oprichten van een Vereniging van Eigenaren en ze zijn bereid gevonden om te investeren in de panden met wel de voorwaarde dat de gemeente moet investeren in de openbare ruimte, het fysieke gedeelte dus. Nou, vandaag ligt in ieder geval al het voorlopig Ontwerp, het opknappen van de Breestraat en omgeving op tafel. Ook nog met een prima tijdspad: nog deze raadsperiode komen wij elkaar straks tegen in een vernieuwd stadscentrum. En ik heb het net al gezegd dat ziet er uitstekend uit, de mensen uit de verkiezingswinkel kunnen nu al tevreden zijn, aan hun prioriteit wordt hard gewerkt.
Natuurlijk zijn er nog wel wat opmerkingen te maken. In de commissievergadering heeft de fietsersbond het er ook al over gehad, veel mensen komen naar de Breestraat op de fiets en dat willen wij graag zo houden. Er zullen dus meer veilige fietsparkeerplaatsen verspreid over de Breestraat gerealiseerd moeten worden. Verder is de PvdA dik tevreden met het basisontwerp en zoals het nu ligt en wij wensen het College met voorop wethouder De Rudder veel succes bij de uitvoering.