24 oktober 2015

Een ander geluid “voor” opvang vluchtelingen in Heemskerk/ Beverwijk door PvdA’er Dick Hornberg

Op woensdag 30 september stond in Dagblad Kennemerland een artikel over de oprichting van een facebookpagina tegen de eventuele opvang van vluchtelingen in Beverwijk en/of Heemskerk. Men roept op “tegen het kapot maken van Beverwijk en Heemskerk”. Er volgt een opsomming van mogelijke dingen die men zou kunnen doen om de opvang van asielzoekers tegen te gaan. In veel plaatsen in Nederland zijn dit soort geluiden te horen en dat is op zich niet nieuw. Ook een aantal jaren geleden, toen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in Heemskerk aan de orde was, waren er reacties die voortkwamen uit ongerustheid en, soms, vooroordelen. Vanuit mijn toenmalige rol als voorzitter van VluchtelingenWerk IJmond-Noord heb ik die discussies toen van zeer dichtbij meegemaakt. Tijdens de eerste informatieve bijeenkomst in Heemskerk waren er, naast positieve, ook zeer negatieve reacties op de komst van een AZC op het terrein van het Tolhek, bij de Communicatieweg. De zorgvuldigheid van het gehele proces in de voorbereiding van de komst van het AZC heeft er uiteindelijk toe geleid dat het AZC gedurende 5 jaar op die plek zeer goed heeft gefunctioneerd. Tijdens een tweede informatiebijeenkomst was het zeer verrassend dat de grootste tegenstanders vanuit de eerste bijeenkomst zich aangemeld hebben als vrijwilliger in het AZC! De aanpak vanuit de gemeente en het COA heeft tot die positieve ontwikkeling geleid. Naast de vrijwilligers van VluchtelingenWerk werd er een aparte groep opgericht van vrijwilligers die allerlei activiteiten heeft georganiseerd samen met de vluchtelingen.

De angst die in de directe buurt vooraf bestond over mogelijke overlast en waardevermindering van hun woningen, bleek in de praktijk grotendeels ongegrond. Natuurlijk gebeurde er wel eens iets dat niet door de beugel kon, maar dat waren slechts incidenten. Heemskerk is bepaald niet “kapot gemaakt”; integendeel: de ervaringen waren wederzijds grotendeels positief.

De afspraak dat het AZC voor een periode van 5 jaar zou functioneren, is ook na die periode gevolgd door het beëindigen van het AZC. Dat heeft de bewoners in de directe omgeving ook het vertrouwen gegeven dat de 5 jaar eerder gemaakte afspraken ook echt uitgevoerd werden. Ik weet nog goed dat er toen vanuit diverse groepen inwoners in Heemskerk stemmen op zijn gegaan om de periode te verlengen maar zowel gemeente als COA zijn de gemaakte afspraken nagekomen.

Nu staan we weer voor de vraag of er mogelijk vluchtelingen in Heemskerk en/of Beverwijk opgevangen zullen worden. Het COA heeft nog geen direct verzoek ingediend, maar de gemeenteraad van Heemskerk heeft vorige week unaniem uitgesproken dat in Heemskerk proactief gezocht moet worden naar mogelijkheden om eventuele opvang te realiseren. Dit geldt ook voor Beverwijk. Ik denk dat die unanieme uitspraak mede tot stand gekomen is vanwege de goede ervaringen in het, nog niet eens zo verre, verleden. Als met name de communicatie vooraf weer op dezelfde goede manier geregeld wordt, heb ik alle vertrouwen in mijn Heemskerkse en Beverwijkse medeburgers, dat we de vluchtelingen weer goed kunnen opvangen en dat de wisselwerking de huidige bewoners en nieuwe tijdelijke inwoners een positieve invloed heeft op Heemskerk en Beverwijk als geheel. Ik heb nu al van mensen gehoord dat zij (weer) graag als vrijwilliger een rol daarbij willen spelen.
Er zijn dus meer mogelijkheden om tegen dit grote wereldprobleem aan te kijken!

Mede ondersteund door, de fractie PvdA-Heemskerk en Beverwijk en het PvdA-bestuur Heemskerk en Beverwijk.