10 juni 2016

Dienstverleningsovereenkomst gemeente Beverwijk met HVC was één van de agendapunten van de commissievergadering 9 juni 2016

Vanavond behandelen we de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) van de HVC die in samenwerking met de andere 2 IJmondgemeenten is overeengekomen.

Het is een zeer uitgewerkt plan dat heel transparant is over de werkzaamheden die zowel de HVC als de gemeenten moeten uitvoeren voor deze dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Naast de vele ambtelijke werkgroepen heeft in het afgelopen jaar een delegatie van onze raad deelgenomen aan een werkgroep Meerwaarde uit Afval en daar is met de andere gemeenten gediscussieerd hoe onze scheidingsdoelstellingen verbeterd kunnen worden en de tarieven verlaagd. In deze werkgroep kwam als ideale inzamelmodel het 3 mini-container model (GFT, Papier en Plastic) met restafval op afstand naar voren. Een trendbreuk van de traditionele wijze van inzameling.

Immers, zeker Beverwijk, zitten wij met onze scheiding nog ver beneden het niveau dat we in 2020 moeten halen. 75% is deze doelstelling en wij zitten op slechts 45-50%!
Willen wij onze aardbol ook nog leefbaar houden voor onze nakomelingen dan moet er echt wat aan worden gedaan.
Bijkomend voordeel is dat ook de tarieven door betere scheiding voor de inwoners beduidend omlaag kunnen.
U begrijpt dat de PvdA voorstander is om deze nieuwe vorm z.s.m. in te voeren.

Met de huidige actie 100-100-100 (100 mensen – 100 dagen – 100% scheiden) doen 2 leden van onze fractie mee om te bekijken wat bewust scheiden oplevert. En het blijkt dat er nog maar een heel klein percentage restafval overblijft. Uit andere fracties zijn er ook deelnemers aan deze actie en zij kunnen dat vast bevestigen.
Dat betekent dat het wegbrengen van het restafval een reële zaak is.

Van belang is dat er wel goed gecommuniceerd moet worden naar onze inwoners waarom we willen overgaan tot deze nieuwe vorm van inzamelen. En welke vormen daarvoor in aanmerking komen? Misschien moet daar gezamenlijk nog goed over worden nagedacht.

De kosten van de BOR-taken gaan met de nieuwe DVO omhoog door de algemene kosten. Voor 2017 worden de meerkosten gedekt uit de reserve ondergrondse afvalinzameling.
In hoeverre is het mogelijk om een deel van de tekorten vanaf 2018 te dekken middels de afvalstoffenheffing?

Op dit moment wordt een deel van de BOR-taken uitgevoerd door IJmond Werkt!. De PvdA-fractie ziet graag dat IJmond Werkt! ook met de nieuwe DVO ingezet wordt voor een deel van de BOR-taken.

De IJmond gemeenten hebben afzonderlijk een DVO afgesloten met HVC. In het kader van de IJmondiale samenwerking zou het goed zijn als IJmond gemeenten in de volgende contractperiode willen inzetten voor één dienstverleningsovereenkomst voor deze dienst.

Bayram Gezer