2 januari 2015

Centrum voor de Kunsten Beverwijk

Onderstaand de bijdrage in de gemeenteraad van 11 december 2014 van Sjoerd Krotjé, fractievoorzitter PvdA betreffende agendapunt Voortgang Centrum voor de Kunsten Beverwijk.

De PvdA fractie vroeg twee weken geleden (eind november) het College en het Centrum voor de Kunsten nog één keer om de tafel te gaan zitten.
Want de situatie was zorgelijk.
Er lag een niet-sluitende, veel te laat ingediende, begroting van het Centrum voor de Kunsten. En er lag een raadsvoorstel waarin het College de raad voorstelde om vanaf de zomer van 2015 de subsidiëring van het Centrum te beëindigen. Scenario 2 uitwerken, zo heette dat. Het Centrum zou nog een half jaar bestaan. En dan hield het op. Onze fractie vond dat niet verstandig.
Dat zou immers betekenen dat we vanaf de zomer van 2015 niks meer hadden. De schoenen weggegooid en nog geen nieuwe. Dat is, zoals u weet, niet verstandig.
Gelukkig is naar onze oproep geluisterd. Heel goed zelfs!

Want verrassend snel, op 5 december, lag er een nieuwe subsidieaanvraag! En vlot daarna een nieuw raadsvoorstel van het College. En belangrijk, er was dus gesproken tussen College en het Centrum. Nu ligt er een voorstel, scenario 4, om voor heel 2015 de geïndexeerde subsidie toe te kennen aan het Centrum. En nog eens € 30.000,- extra. Om het acute liquiditeitsprobleem op te lossen.
De PvdA fractie gaat daarmee akkoord, met enig tandenknarsen. En met veel bezorgdheid: komt dit nog wel goed? Kan de financiële huishouding van het Centrum op orde gebracht worden? En hoe is de relatie tussen het College en het Centrum. Want nu lukte het kennelijk in een dag, waarom lukte het eerder niet in een jaar?
Het is daarom dat wij met instemming de volgende zin in het nieuwe raadsvoorstel lazen: “Gedurende 2015 worden de financiële ontwikkelingen bij het Centrum voor de Kunsten gemonitord en aan uw raad teruggekoppeld.”

De PvdA fractie gaat er van uit dat dit betekent dat College en Centrum regelmatig met elkaar aan tafel zitten. Om een herhaling van wat wij de afgelopen weken hebben meegemaakt, te voorkomen. Dat er iets minder emotie komt. En veel meer zakelijkheid. Die € 30.000,- extra, doet pijn. Dat had niet gehoeven, maar wij gaan er wel mee akkoord. Omdat we er van overtuigd zijn dat scenario 1 en 2 óók geld zouden kosten.
Misschien wel meer.
Omdat, in de woorden van het College, “ bij de liquidatie van de stichting zijn lasten te verwachten die ten laste van de gemeente komen in verband met subsidieverhouding.” In mijn woorden: geld zou het ons sowieso gaan kosten. Maar hoeveel, dát was ongewis. Nu weten we tenminste hoeveel het extra kost: € 30.000,- . Laat dat genoeg zijn.

Ik vraag het College en het Bestuur van het Centrum er voor te zorgen dat het bij dit extra bedrag blijft. Ik wens hen beiden veel en goed gemeenschappelijk overleg toe. En zie de resultaten daarvan graag terug in deze raad.