15 oktober 2016

Bijdrage van Hennie Vreugdenhil over de Veiligheidrapportage in de Raadscommissie van 13 oktober 2016

Daar Hennie Vreugdenhil niet aanwezig was, is de bijdrage voorgelezen door Annet Gouma.

Op de site van gemeente Beverwijk, staat de Volledige Veiligheidsrapportage met alle cijfers.
Twee keer per jaar wordt er een Veiligheidsrapportage gemaakt.

De PvdA is de burgemeester bijzonder erkentelijk voor de nieuwste veiligheidsrapportage.We zijn dit traject met de burgemeester 2 jaar geleden ingegaan, en we zien steeds meer resultaat.

Resultaat in duidelijkheid waar op gestuurd moet worden, en resultaat in de steeds duidelijker verantwoording.En dan hebben we het nog niet eens over de resultaten.
Er is sprake van een verbetering, maar er is ruimte voor nog meer verbetering.Waarbij onze Raad wel steeds in gedachten moet houden dat het voorkomen van misdaad, niet volkomen kan zijn. Dat zien we wel met de plotse toename van het aantal overvallen dit jaar, die overigens allemaal aan één groep te wijten bleken. Die is nu opgepakt, maar het kan, en dat bedoelen wij, zo meer weer opnieuw gebeuren.
Onze gemeente is geen eiland: een groep kwaadwillenden kan het zo maar opnieuw op onze gemeente voorzien hebben.

Voorzitter,
Het gaat de goede kant op en wij zijn tevreden. Ook omdat de rapportage, conform onze dringende wens, doordesemd is van preventie. Een gezonde levensstijl kan een heleboel gezondheidsschade voorkomen maar biedt geen garantie. Zo is het met een lampje in de poort, in het achterommetje ook: het werkt preventief, maar niet altijd. Dat betekent niet dat we het niet moeten doen, preventie, en daarom is de PvdA ook zo blij met dit stuk. Een andere beeldspraak helpt ook: het is beter het leertje van de kraan te vervangen, dan steeds de emmer onder de lekkende kraan leeg te gooien.

Voorzitter,
Wij zijn voor het tweede jaar op rij bij de politie geweest. En we kregen een aantal cijfers te zien, die ook in deze rapportage staan. Ook kregen we een presentatie over jongerenoverlast.
Met een verwijzing naar Socrates, die ruim voor het jaar 0 ook klaagde over de jeugd van tegenwoordig. Dat was nuttig, leerzaam en dus nog leuk ook.
Onze fractie ziet een veiligheidsketen: die niet eindigt bij onze Raad, maar er ook weer begint.
Contact met de politie op de wijze waarop dat nu weer gebeurt, helpt daarbij.
Wij danken de burgemeester, die wij als drijvende kracht zien achter het begin van deze nieuwe traditie.

Voorzitter,
Onze fractie heeft 2 vragen:
De cijfers lijken vooral bij de politie vandaan te komen, terwijl de gemeente ook een aantal bijzondere opsporingsambtenaren in dienst heeft. Zou over de resultaten van die BOA’s niet ook iets te zeggen zijn?

In relatie daartoe een tweede vraag, die een korte inleiding behoeft.

Vorig jaar, op 17 december, keurde onze Raad het nieuwe APV goed. Die goedkeuring bestond uit een aantal technische wijzigingen. Maar misschien herinnert u zich de discussie in de commissie daarvoor: toen stond het concept-raadsbesluit nog een aantal wijzigingsvoorstellen dat niet zo technisch was. Die haalden we er uit en volgens onze fractie spraken wij toen af dat we, of een deel van onze Raad, naar de APV zou kijken om te bezien of er niet een actualiseringsronde zou moeten komen. Sindsdien deden we niks.
Dat initiatief kan van ons komen, maar onze fractie denkt dat het goed is dat Raad en burgemeester hier samen mee aan de slag gaan.
Ik hoor de graag de reactie van andere fracties, en die van de burgemeester op ons voorstel om samen met de burgemeester, dus met ambtelijke ondersteuning, een werkgroep aan de actualisatie van het APV te zetten.