15 juni 2018

Bijdrage Ismail Ilhan in Commissie 14 juni 2018, betreffende QuickScan Landgoed Adrichem (sportpark)

Fractie van Pvda heeft de uitwerking QuickScan Landgoed Adrichem zorgvuldig bestudeerd. We hebben in onze analyse gekeken naar onder andere de aspecten groen, maatschappelijk kant, sport etc.  en niet onbelangrijk dat de clubs zelf aangeven dan pas samen te kunnen werken met behulp van buurtsportcoach , maar ze zitten nu ook al dichtbij elkaar, zijn al buren. Waarom zou die samenwerking met de realisatie van dit plan wel lukken?
Hiermee hebben we de kosten baten tegenover elkaar gezet en ons afgevraagd wat er met het realiseren van dit plan bereikt gaat worden en hebben ook gekeken naar de oorspronkelijke vraag en de doel.

Als we naar geheel plan nemen zoals het voor ons staat, zien we dat er niets zo veel veranderd qua sportgelegenheden. Er wordt veel geschoven met de velden om een klustering te bereiken. De grootste deel van de kosten gaan hierin zitten.  Kijken we naar de totaal geraamde kosten over 4 jaar dan komen we op bijna € 5.8 Miljoen. € 5.8 miljoen  om velden te verplaatsen.

Laten we teruggaan wat de oorspronkelijk doel was, dat is namelijk uitbereiding van de capaciteit voor de hockey omdat er de noodzaak ervoor is. Laten we ons richten op dit vraagstuk.

We hebben nog aantal vragen over de uitwerking QuickScan Landgoed Adrichem.

1. Er wordt gesproken dat de waterberging een belangrijke element is voor dit gebied en zeker voor de toekomst. Kan er uitgelegd worden hoe we dit moeten zien? Uit de schetsen trekken we een conclusie dat de waterberging juist kleiner wordt. We hebben behoefte aan cijfers rondom de waterberging.
Ook belangrijk om te weten is wat de plan is als de waterbeheer aangeeft dat de geplande waterberging niet voldoende is, komt het dempen van vijver dan vervallen en tijdens welke fase van dit plan wordt dit besluit genomen?

2. De skatebaan wordt gerealiseerd in het zuidelijke park. De geraamde kosten van de realisatie van dit park bedragen, volgens de uitwerking, 347 duizend Euro. Onze vraag is of de budget is gebaseerd op wensen van de jongeren met betrekking tot de skatebaan?

3. We zien dat er kunstgras velden terugkomen in het sport park, de vraag van PvdA fractie is dan of we nog van een Groene Long kunnen spreken als er kunstgras ligt?

4. Volgens dit uitwerking komt er behoorlijk stuk groen vrij. Onze wens is dat dit groen ook groen blijft en willen weten wat de plannen zijn met betrekking tot dit stuk groen in de definitieve ontwerp?

5. Door het verhuizen van een hockeyveld in het verlengde van de Van Loenenlaan en het verdwijnen van het veld achter de Heemskerkerweg, lijkt het ons dat de hockeyers en hun ouders vooral gaan proberen een parkeerplek te vinden rond de Overboslaan. De parkeerdruk, die eerst ontstond bij Heemskerkerweg, zal zich dan verplaatsen naar het wijkje Overboslaan/ Marga Klompélaan. Veel bewoners daar maken zich er nu al zorgen over. Hoe denkt het college hierover?

6. Is de Ondernemer bij de skatebaan meegenomen in de besluitvorming? Dit omdat het clubhuis van Hockey bij de skatebaan komt en dus naast de horecagelegenheid.

7. Heeft de college zicht op de complete dekking van dit plan? Is de voorgestelde budget uit MGOIP die bestemd is voor dit sport park of is dit de MGOIP die ook bestemd is bv. Voor de gymzalen?

8. Wij maken ons zorgen over het moeten verdwijnen van de vijver, alleen maar omdat het een wens is om vier hockeyvelden naast elkaar te hebben. Wens van de club. Volgens de heer Heinink, dinsdag, is het een eis van de bewoners van de Heemskerkerweg dat het veld in het verlengde van de Van Loenenlaan weggaat. Daar hebben ze veel last van. De bewoners, die wij spreken, hebben last van de geluidsoverlast bij feesten, waarbij aangeschoten hockeyers laat op de avond een partijtje gaan spelen. Overdag valt de overlast van dit veld wel mee. Het is een dure operatie om de vijver te dempen, daar een nieuw veld aan te leggen terwijl er een prima veld al klaarligt.
Onze vraag is, kan er ook gekeken worden om een hockeyveld te behouden zodat we hiermee de vijver kunnen behouden?

9. Er is indertijd een plek gezocht voor de skatebaan waarbij de jongeren naar hartenlust konden chillen en lawaai maken. Ook het geluid van de skaters die hun sport beoefenen is niet zachtjes te noemen en zal zeker bij bewoners irritatie veroorzaken. Die irritatie is er nu niet want de skaters zitten een behoorlijk eind van de huizen af. Wanneer het park verhuisd wordt, direct tegenover de woonhuizen,  zal dat zeker overlast geven. Hoe staan de jongeren tegenover deze verhuizing en hoe staan de direct betrokken buurtbewoners tegenover deze verhuizing? Is er al met hen overlegd, lijkt me wel belangrijk te weten alvorens we akkoord gaan met zo’n ambitieus plan.

10. Het plan is ambitieus te noemen en kost veel geld. We hebben tijdens de expertmeeting vernomen dat er tijdens de uitwerking van de QuickScan en omzetting naar plan Landgoed Adrichem meer is ingezoomd op de kosten en dat de uitkomst binnen enkele maanden meteen € 600.000,00 duurder uitviel. Hoe gaan we ervoor zorgen dat deze kosten niet steeds opnieuw oplopen en het plan daardoor nog duurder uitvalt?

11. Hoe zeker zijn wij over de houdbaarheid en haalbaarheid van dit plan als we in een volgende fase besluiten om geen krediet te verlenen of een lager krediet te verschaffen omdat er ook andere noodzakelijke plannen moeten worden uitgevoerd.

Tot slot willen we aangeven dat we met een amendement willen komen om het raadsbesluit in artikel 1 aan te laten passen. We willen wel kennisnemen van het rapport uitwerking QuickScan Landgoed Adrichem maar we willen geen besluit nemen dat we over willen gaan tot de uitvoering conform de rapport en omschrijven faseringen inclusief de financiële raming.
In artikel 2-b van dit besluit wordt al aangegeven dat per fase de besluitvorming over het definitieve ontwerp een taakstellend krediet aan te vragen etc. We zien graag het tweede deel in artikel 1 geschrapt uit het besluit.

Ismail Ilhan