15 oktober 2016

Bijdrage Hennie Vreugdenhil, betreffende aanpassing verordening op de privacy van afzenders in de Raadscommissie van 13 oktober 2016

Onderstaand de bijdrage van Hennie Vreugdenhil, maar omdat hij er niet was, gelezen door Annet Gouma.

De concept verordening staat volledig op de site van de Gemeente Beverwijk. In de e.v. gemeenteraadsvergadering staat het punt op de agenda en zal dan met de aanpassingen van de commissie worden aangenomen.

De fractie van de PvdA heeft met belangstelling kennisgenomen van de voorgestelde aanpassing van de verordening.
Het gaat er, maar dat heeft u allemaal kunnen lezen, kort gezegd om dat mensen, die iets naar ons sturen, niet al te gemakkelijk vindbaar worden op het internet.
Dat lijkt ons een goed idee, ook al is de onvindbaarheid natuurlijk betrekkelijk. Zeker voor insprekers; die zijn duidelijk op de beeldregistratie te zien.
Maar als mensen er om vragen, dan vindt onze fractie het goed dat we dit doen.

Toch heeft de fractie een klein regeltechnisch punt.
De veroordeling heet: Privacy- richtlijn met betrekking tot persoonsgegevens.
Terwijl in de considerans staat:
overwegende dat het gewenst is om richtlijnen te formuleren voor het publiceren van persoonsgegevens van inwoners die stukken inzenden naar de gemeenteraad van Beverwijk.

De considerans sluit, als wij het goed zien, anders dan een naam precies aan bij de toelichting.Het gaat dus over persoonsgegevens, van mensen die stukken inzenden aan de gemeenteraad.
In dat licht lijkt ons dat Richtlijn 3: De gemeente heeft het uitgangspunt dat anonimiseren niet geldt voor de namen van politieke ambtsdragers.overbodig is.
Graag de reactie van het presidium hierop.

Voorzitter,
En dan nog een kleinigheidje: het College bescherming persoonsgegevens bestaat niet meer. De instantie uiteraard wel, maar de naam is veranderd. Het Cbp heet tegenwoordig: Autoriteit Persoonsgegevens. Onze fractie stelt voor de concept-verordening hierop aan te passen.