18 februari 2015

10 PUNTEN OM PVDA TE STEMMEN BIJ VERKIEZINGEN 18 MAART A.S. WATERSCHAPPEN

De PvdA in het waterschap AGV heeft 10 waterstandpunten opgesteld. Water is zo vanzelfsprekend, dat je bijna zou vergeten dat je er beleid voor moet maken. De PvdA vindt dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Ook als het gaat om water.

1. We willen stoppen met het land nog verder naar beneden te pompen.
2. We willen dat vaker het waterpeil leidend is voor de functie van een gebied.
3. We willen de 100% kwijtschelding behouden voor mensen met een minimuminkomen.
4. We willen water om van te genieten ook in de stad.
5. We willen dat de vervuiler van water daarvoor betaalt.
6. We willen minder verharding van steden en de sponsfunctie daar verbeteren.
7. We willen visvriendelijke gemalen.
8. We willen stedelijke en agrarische belangen zorgvuldig afwegen.
9. We willen ingezetenen bewust maken van waterrisico’s.
10.We willen goede bereikbaarheid van water voor recreatie, ook bij natuurvriendelijke oevers.