1 juni 2015, om 22:00 | De Jansheeren, Maltezerplein 1, Heemskerk

Themabijeenkomst Zorg in de Buurt

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor een aantal beleidsvelden dat voorheen door de Rijksoverheid, de provincie of anderen uitgevoeed werd. Twee van deze beleidsvelden zijn de zorgtaken die voorheen vanuit de AWBZ gefinancierd werden en de jeugdzorg.

De PvdA Heemskerk organiseert op 1 juni een themabijeenkomst over de stand van zaken bij de uitvoering van deze nieuwe verantwoordelijkheden. Tijdens de bijeenkomst zullen Orwin van Dijk, Tweede Kamerlid PvdA en Cees Beentjes wethouder hun licht laten schijnen over de landelijke en lokale/regionale ontwikkelingen.