13 juni 2016, om 22:00

Ledenvergadering PvdA Heemskerk: Zorg in de buurt.

Thema: Zorg in de buurt.

Het is een vervolg op de vergadering van 1 juni 2015, waarin dit onderwerp besproken is. Er wordt nu gekeken naar de huidige stand van zaken.

Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over uw ervaringen in het eerste jaar van de decentralisatie van de zorgtaken.

Aanwezig: Otwin van Dijk (Tweede Kamerlid PvdA) en Cees Beentjes wethouder Heemskerk PvdA.

De themabijeenkomst wordt gehouden in de Jansheeren, Maltezerplein 1 in Heemskerk. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Ook leden van andere afdelingen zijn van harte welkom.