13 december 2017, van 20:00 tot 22:00 | Buurtcentrum De Prinsenhof

ledenvergadering PvdA afdeling Beverwijk

Agenda:

Gemeenteraadsverkiezingen 2018:

– vaststellen verkiezingsprogramma PvdA 2018-2022
– vaststellen groslijst PvdA gemeenteraad 2018-2022
– wat verder ter tafel komt