4 maart 2015, om 22:00 | Prinsenhof, Beatrixlaan 2 Beverwijk

Ledenvergadering 4 maart 2015

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen (o.a. bestuurssamenstelling)
3. Bespreking concept werkplan 2015-2018 fractie
4. De huidige stand van zaken met betrekking tot decentralisatie van de Gezondheidszorg in Beverwijk en ook landelijk
5. Verkiezingen Provinciale Staten d.d. 18 maart 2015

Voor de punten 4 en 5 is aanwezig een gastspreker. Jan Nieuwenburg, 6de plaats kandidatenlijst PvdA Noord Holland.

Jan Nieuwenburg

Jan Nieuwenburg, 47 jaar en ik woon woon twintig jaar in Haarlem-Schalkwijk, daarvoor in Heemstede en ik groeide op in Haarlemmermeer, waar ook mijn grootouders al actief waren voor de PvdA. Ik ben al jaren vertrouwd en betrokken bij ontwikkelingen in onze mooie veelzijdige provincie, waar ik vooral in het Zuidelijk deel actief ben. Nu wil ik mij met veel energie inzetten voor goed, resultaatgericht en integer bestuur in de hele provincie Noord-Holland. Ik ben getrouwd met Elsbeth en we hebben samen drie jonge dochters. Tot afgelopen mei was ik eerst acht jaar raadslid en daarna acht jaar wethouder in Haarlem en ik ben 25 jaar lid van de PvdA. Met passie werkte ik met mensen slagvaardig samen aan een betere ruimtelijke-, sociale- en economische ontwikkeling van de stad en goede samenwerking tussen omliggende gemeenten met zichtbare resultaten