16 oktober 2013

16 oktober 2013 Ledenvergadering

 

Voorbericht:

Op woensdag 16 oktober a.s. is de ledenvergadering van de PvdA afdeling Beveriwjk.

Onderwerpen: – begrotingen gemeente Beverwijk 2014

– Tweede Kamerlid: spreker over de huidige stand van zaken

 

Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Buurtcentrum Prinsenhof in Beverwijk