PvdA Beverwijk is er voor U!

U vindt op de website PvdA Beverwijk
– informatie over de standpunten van de PvdA-fractie
– agenda
– wie is wie


Hier staan wij voor

  • GOEDE VERANTWOORDE DECENTRALISATIE ZORG NAAR BEVERWIJK
  • WIJKGERICHT WERKEN
  • SOLIDE FINANCIEEL BELEID IN BEVERWIJK

Begroting 2018 Beverwijk, tweede termijn PvdA

door Sjoerd Krotjé Raadslid op 12 november 2017

Onderstaand de bijdrage van de fractievoorzitter Sjoerd Krotjé Laat ik deze keer de tweede termijn, ook maar weer eens beginnen met een citaat uit onze eerste termijn, vorig jaar ook gedaan en dat is goed bevallen. Het is overigens een belangrijk citaat, dus een herhaling is toegestaan. Het luidt, “Tegelijkertijd is een belangrijke ambitie van

lees verder »

Bijdrage PvdA: Begroting 2018 gemeente Beverwijk

door Sjoerd Krotjé Raadslid op 12 november 2017

>Onderstaand de bijdrage door Sjoerd Krotjé van de PvdA-fractie De programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021. Net als vorig jaar begint de Partij van de Arbeid met deze woorden: Het is de grootste opdracht voor ons, iedereen een eerlijke kans op een fatsoenlijk bestaan te geven. Een voorbeeld daarvan: óók mensen met een kleine portemonnee moeten

lees verder »

Voorbericht: PvdA en leningenportefeuille september 2017

door Erica van Dongen op 15 september 2017

De e.v. ledenvergadering van de PvdA is half oktober a.s. Dit duurt nog even, en gezien de belangrijkheid van dit item, hier alvast een voorbericht. Dit punt zal ook op de ledenvergadering besproken worden. Voor de zomervakantie is er in de raad uitgebreid gesproken over het rapport van de onderzoekscommissie leningenportefeuille. Deze onderzoekscommissie bestond voornamelijk

lees verder »

Bijdrage PvdA, naar aanleiding van onderzoek “Leningen” in de commissievergadering 11 juli 2017

door Sjoerd Krotjé Raadslid op 12 juli 2017

Acht jaar en een paar weken geleden, werd er door het toenmalige college 95 miljoen euro geleend. En vandaag hebben we het er nog steeds over. De aanleiding is een unieke gelegenheid voor Beverwijk. Wij, deze raad, stelden een enquêtecommissie in. En nu bespreken we het rapport van de commissie. Een bijzonder moment. Eerst sta

lees verder »

BIJDRAGE PvdA Jaarrekening 2016 en Voorjaarsnota 2017 van de gemeente Beverwijk, Commissie en Raad

door Bayram Gezer op 10 juli 2017

De Jaarrekening 2016 en de Voorjaarsnota 2017 van de Gemeente Beverwijk zijn in de Raadsvergadering van donderdag 6 juli vastgesteld. De volgende PvdA-ambities zijn aangenomen door de Raad. Deze voorstellen zullen terugkomen in de begroting van 2018. De volledige tekst van de ambities, kunt u vinden in de bijdrage van de commissievergadering; te vinden onder

lees verder »

A8/A9 Standpunt fractie PvdA Provinciale Staten, juni 2017

door Erica van Dongen op 4 juli 2017

NOG GEEN KEUS VOOR VARIANT VERBINDING A8-8-9 In de Statencommissie Mobiliteit van 29 juni jl. was de mogelijke verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9 aan de orde. Deze verbinding moet de leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft oplossen en de reistijd verbeteren. Voor de vergadering hadden bewoners uit de wijk Broekpolder in Heemskerk duidelijk kenbaar gemaakt dat

lees verder »

ZEEHAVEN DE PIJP

door Sjoerd Krotjé Raadslid op 21 juni 2017

In de commissievergadering van 15 juni 2017 is gesproken over de marktconsultatie van de Beverwijkse Zeehaven De PIJP Het conceptdocument moet gelezen worden als een uitnodiging van de Gemeente Beverwijk om te komen tot ideeën hoe de verzelfstandiging van de Zeehaven De Pijp kan worden vormgegeven. Welke rol marktpartijen daarin kunnen vervullen. Aan de hand

lees verder »

Afvaldumpingen Beverwijk, plan van aanpak.

door Annet Gouma-Bervoets op 12 mei 2017

In de Commissievergadering van 11 mei j.l. is het plan van Aanpak aangenomen. In het kort: er zal een pilot komen in de Pilotenbuurt van Beverwijk. Dit alles ter voorkoming van het dumpen van vuil in de wijk naast de ondergrondse containers. In de commissie van april jl. heeft de PvdA al aangegeven blij te

lees verder »

Lobbywerk succesvol: Kennemerlijn eindelijk weer op de agenda NS

door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 7 mei 2017

Goed nieuws voor reizigers op de Kennemerlijn! Na ruim een jaar van protesten (massaal ondertekende petitie voor behoud dienstregeling), klachten over de daarna sterk verslechterde dienstregeling, het opzetten van een lobby naar de Tweede Kamer van de regiogemeenten onder leiding van wethouder Jaqueline Dorenbos van Beverwijk is er eindelijk resultaat te melden. De NS heeft

lees verder »

Bespreking Veiligheidsrapportage Beverwijk, commissievergadering d.d. 3 mei 2017. Bijdrage van Hennie Vreugdenhil, voorgedragen door Sjoerd Krotjé, daar Hennie ziek was.

door Sjoerd Krotjé Raadslid op 3 mei 2017

De PvdA is de burgemeester bijzonder erkentelijk voor de nieuwste veiligheidsrapportage. Dit traject zijn we 2 1/2 jaar geleden met burgemeester Ossel ingegaan. Dat was een bijzondere start, want in deze eerste commissievergadering -waarin de burgemeester als portefeuillehouder aan de bak moest – startte hij met een stuk terug te nemen. Wat er daarna gebeurde

lees verder »