PvdA Beverwijk is er voor U!

U vindt op de website PvdA Beverwijk
– informatie over de standpunten van de PvdA-fractie
– agenda
– wie is wie


Hier staan wij voor

  • GOEDE VERANTWOORDE DECENTRALISATIE ZORG NAAR BEVERWIJK
  • WIJKGERICHT WERKEN
  • SOLIDE FINANCIEEL BELEID IN BEVERWIJK

BIJDRAGE PvdA Jaarrekening 2016 en Voorjaarsnota 2017 van de gemeente Beverwijk

door Bayram Gezer op 21 juni 2017

Jaarstukken 2016 Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van 2,8 miljoen euro. Het resultaat is gerealiseerd door incidentele meevallers en lagere kosten WMO. De lasten voor bijstandsuitkeringen en jeugdzorg waren daarentegen hoger dan begroot. Ondanks de incidentele meevallers in de jaarrekening kunnen we concluderen dat het gevoerde financiële beleid goed is geweest

lees verder »

ZEEHAVEN DE PIJP

door Sjoerd Krotjé Raadslid op 21 juni 2017

In de commissievergadering van 15 juni 2017 is gesproken over de marktconsultatie van de Beverwijkse Zeehaven De PIJP Het conceptdocument moet gelezen worden als een uitnodiging van de Gemeente Beverwijk om te komen tot ideeën hoe de verzelfstandiging van de Zeehaven De Pijp kan worden vormgegeven. Welke rol marktpartijen daarin kunnen vervullen. Aan de hand

lees verder »

Afvaldumpingen Beverwijk, plan van aanpak.

door Annet Gouma-Bervoets op 12 mei 2017

In de Commissievergadering van 11 mei j.l. is het plan van Aanpak aangenomen. In het kort: er zal een pilot komen in de Pilotenbuurt van Beverwijk. Dit alles ter voorkoming van het dumpen van vuil in de wijk naast de ondergrondse containers. In de commissie van april jl. heeft de PvdA al aangegeven blij te

lees verder »

Lobbywerk succesvol: Kennemerlijn eindelijk weer op de agenda NS

door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 7 mei 2017

Goed nieuws voor reizigers op de Kennemerlijn! Na ruim een jaar van protesten (massaal ondertekende petitie voor behoud dienstregeling), klachten over de daarna sterk verslechterde dienstregeling, het opzetten van een lobby naar de Tweede Kamer van de regiogemeenten onder leiding van wethouder Jaqueline Dorenbos van Beverwijk is er eindelijk resultaat te melden. De NS heeft

lees verder »

Bespreking Veiligheidsrapportage Beverwijk, commissievergadering d.d. 3 mei 2017. Bijdrage van Hennie Vreugdenhil, voorgedragen door Sjoerd Krotjé, daar Hennie ziek was.

door Sjoerd Krotjé Raadslid op 3 mei 2017

De PvdA is de burgemeester bijzonder erkentelijk voor de nieuwste veiligheidsrapportage. Dit traject zijn we 2 1/2 jaar geleden met burgemeester Ossel ingegaan. Dat was een bijzondere start, want in deze eerste commissievergadering -waarin de burgemeester als portefeuillehouder aan de bak moest – startte hij met een stuk terug te nemen. Wat er daarna gebeurde

lees verder »

PvdA afdeling Beverwijk/Wijk aan Zee zoekt kandidaat-raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

door Erica van Dongen op 30 april 2017

Woensdag 21 maart 2018 kiest Nederland nieuwe gemeenteraadsleden. Ook in Beverwijk naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Iedereen die de PvdA wil vertegenwoordigen in de periode 2018-2022 kan zich melden voor de kieslijst. Als gemeenteraadslid kan je meedenken en meebeslissen over de toekomst van Beverwijk/Wijk aan Zee. Tot maandag 3 september kan je je

lees verder »

Aagtenpark mag open!

door Annet Gouma-Bervoets op 23 april 2017

Donderdagavond, 20 april, werd de uitslag van het onderzoek naar mogelijk verkeerde inzet van staalslakken door de onderzoekscommissie aan de Gemeenteraad van Beverwijk aangeboden. De uitslag was duidelijk en helder; er is geen extra gevaar door de stort van staalslakken i.p.v. grond op de belten. Zelfs was het nog iets beter omdat door “verklitting” (het

lees verder »

STARTERS- EN BLIJVERSLENING AANGENOMEN IN DE RAAD VAN APRIL 2017

door Sjoerd Krotjé Raadslid op 12 april 2017

PvdA fractie Beverwijk: Sjoerd Krotjé heeft twee Initiatiefvoorstellen betreffende Starters- en Blijverslening ingediend. Beide leningen zijn aangenomen. Motivatie: De Starterslening draait nu 3 jaar in Beverwijk met een mooi resultaat 74 leningen zijn verstrekt. Het beschikbare budget is nu op en de PvdA vond het een goede zaak dat er opnieuw een budget zou komen

lees verder »

Brief d.d. 12 maart 2017 van Lodewyk Asscher

12 maart 2017

Een van de belangrijkste verworvenheden van onze democratische rechtsstaat is de vrijheid, voor alle Nederlanders, om zelf keuzes te maken over je eigen toekomst. Er zijn niet veel landen in de wereld waar deze vrijheid zo groot is als in Nederland. Ook voor Nederlanders met een Turkse achtergrond geldt dat zij zelf mogen bepalen hoe

lees verder »

IJmondiale visie luchtkwaliteit 2017-2021

door Annet Gouma-Bervoets op 10 maart 2017

De Visie Luchtkwaliteit is IJmondiaal besproken en doorgeleid naar de raden. Deze avond werd duidelijk dat de visie prima is verwoord, veel raakvlakken heeft met andere beleidsvelden als gezondheid en mobiliteit; maar dat er van de acties die eruit voortkomen meer werd verwacht. Waar zetten we ons precies voor in, wachten we de nieuwe Omgevingswet

lees verder »