8 maart 2016

Wethouder financiën Jaqueline Dorenbos-de Hen en de Gemeentebelasting 2016

Begin maart 2016 is bij de Beverwijkers de belastingaanslag 2016 weer op de mat gevallen. Altijd weer een spannend moment voor velen. Zeker door de vele aandacht in de pers voor de stijging van ozb in veel gemeentes, zal de aanslag voor de Beverwijker over het algemeen met een zucht van verlichting zijn ontvangen. De ozb is namelijk alleen met de prijsindex van 0,8 % gestegen. Gemiddeld in Nederland stegen de tarieven met 1,9 %, dus dat valt dan reuze mee. Van de ozb opbrengsten worden veel voorzieningen gefinancierd, want de ozb is voor de gemeente een grote bron van inkomsten. Deze inkomsten zijn hard nodig, omdat Beverwijk zijn goede voorzieningen op het gebied van welzijn, kunst en cultuur en sport koestert. Waar in andere gemeentes flink in voorzieningen gesneden wordt, is daar in Beverwijk geen sprake van. De bibliotheek kan volwaardig blijven functioneren. Het theater heeft een nieuwe trekkenwand en krijgt nieuwe stoelen, de stichting Welzijn kan onverminderd doorgaan met de aandacht voor groepen die het nodig hebben om ondersteund te worden, enzovoort.

 

Verder staan op de aanslag gemeentelijke belastingen ook de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en voor degenen, die in het bezit zijn van een hond, ook de hondenbelasting.
De afvalstoffenheffing is iets hoger dan vorig jaar. Daar is o.a. het nieuwe afvalbrengstation oorzaak van. We betalen allemaal 5 euro per woonhuisaansluiting per jaar extra voor deze voorziening. Dat is een afspraak die reeds lang geleden gemaakt is. Maar je krijgt er ook wat voor terug. Met ingang van de opening van het nieuwe afvalbrengstation in januari 2015 is de hoeveelheid die je mag brengen onbeperkt geworden. Voor veel mensen een fijne zaak. Vroeger kwam je op het eind van het jaar nog weleens tot de ontdekking dat je bijvoorbeeld je oude koelkast niet meer zonder extra kosten kon inleveren, omdat je de gestelde limiet bereikt had. Dat probleem speelt nu niet meer. Verder is het nieuwe afvalbrengstation veel overzichtelijker ingedeeld en ook nog eens makkelijk te bereiken. Het is wel belangrijk om de afvalpas bij de hand te hebben, want anders kun je het terrein niet op. Uw afval heeft waarde, lever het dus in! Dit is het motto van het afvalbrengstation.
De rioolheffing is ook dit jaar weer niet gestegen. Toch wordt er volop gewerkt aan het verbeteren van de waterberging en waterafvoer in Beverwijk en Wijk aan Zee. De grote problemen, die bij de laatste echt grote regenval van juli 2014 zijn ontstaan, zullen bij een gelijkwaardige regenval vanaf nu echt een stuk minder groot zijn. Daarvoor is flink geïnvesteerd uit het rioolfonds, het potje waar de rioolheffing in belandt. Er wordt niet klakkeloos geïnvesteerd. Nieuwe ontwikkelingen maken het mogelijk dat goede kwaliteit minder hoeft te kosten dan vroeger. Heel belangrijk, want in de toekomst zal het steeds vaker voorkomen dat er grote hoeveelheden regen gaan vallen. We willen wel droge voeten houden!

De hondenbelasting is dit jaar wel wat omhooggegaan, doordat in 2012 tijdens een grote bezuinigingsoperatie is afgesproken dat in vier jaar tijd 25% verhoging gerealiseerd zou gaan worden. Toch is ook de hondenbelasting in Beverwijk niet hoger dan in omliggende gemeentes. Gelukkig is er wel goed nieuws voor minima. De hondenbelasting valt vanaf dit jaar ook binnen de kwijtschelding. De PvdA fractie heeft in november een motie hierover ingediend, die een meerderheid heeft gekregen in de gemeenteraad.
De kwijtschelding voor minima betreft de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. Voor ozb kun je geen kwijtschelding krijgen.
Als wethouder van de PvdA, die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke belastingaanslag, denk ik dat we best trots mogen zijn op de toch nog steeds relatief lage lokale lasten. Ik zal samen met de fractie en de rest van college en gemeenteraad altijd goed blijven zoeken naar een goed evenwicht tussen de lasten voor de inwoners en de baten, dus wat zij hiervoor terugkrijgen in de vorm van voorzieningen.

roos