Door Ismail Ilhan, steun-fractielid op 3 november 2014

Wel of niet kappen van de Iep op het kruispunt Velserweg

In de commissievergadering van 31 oktober 2014 is het wel of niet kappen van de iep op het kruispunt Velserweg besproken.
Ons steunfractielid: Ismail Ilhan heeft namens de fractie PvdA Beverwijk het volgende gesproken.
Uiteindelijk zal in de e.v. Raadsvergadering het besluit genomen worden.

Als PvdA fractie vinden we de verkeersveiligheid, de verkeersdoorstroming en de groenvoorziening belangrijke aspecten waar rekening mee gehouden dient te worden. Voor ons liggen het voorstel van de college, het alternatief ontwerp plan van stichting Sluyterman van Loo en het rapport van de deskundige. Wij zijn tevreden dat het alternatief ontwerp in overweging is genomen en is beoordeeld door een deskundige. Dit helpt ons bij het nemen van weloverwogen besluit over het voorstel van de college.

In het voorstel van de college zien wij voor ons de drie belangrijke aspecten terug en zijn de opties weloverwogen. In het alternatief ontwerp van Stichting Sluyterman van Loo kan de iep blijven bestaan maar uit het rapport van de deskundige blijkt dat het alternatief voorstel niet voldoet aan de aspecten van verkeersveiligheid.
Deskundige geven ook aan dat herstructurering van de kruispunt, met behoud van de iep, de overlevingskans van de iep sterk omlaag brengt dit vanwege de schade die aan de wortels gaat ontstaan tijdens de werkzaamheden.

In het voorstel van de college komen er vijf grote platanen en wordt de kap van anderen bomen behouden.

Met deze opgesomde redeneringen, staan wij achter het voorstel van de college.

Jammergenoeg kappen van de iep.

Ismail Ilhan, steun-fractielid

Ismail Ilhan, steun-fractielid

  Ismail is o.a. woordvoerder voor: huisvesting Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: “Zorgen voor meer huur- en koopwoningen in alle wijken voor alle inkomens in Beverwijk/Wijk aan Zee”. De wijken Broekpolder en Beverwijk Oost kunnen extra op zijn steun rekenen. ismil_ilhan@hotmail.com, t. 06-53985257

Meer over Ismail Ilhan, steun-fractielid