Door op 26 februari 2016

Vragen PvdA-fractie Beverwijk over plannen alternatief Busvervoer bij sluiting Velsertunnel

In de raadsvergadering van donderdag 25 februari 2016 is door de PvdA fractie Beverwijk – tijdens het vragenmoment – het volgende punt aan de orde gesteld:

Naast verslechtering van reizen met de trein via de Kennemerlijn, gaat ook het busvervoer de komende periode een grote stap achteruit!

Afgelopen week is in verschillende kranten geschreven dat tijdens de renovatie van de Velsertunnel de buslijnen 73 (Haarlem-Uitgeest) en 74 (IJmuiden-Heemskerk) een aangepaste route gaan rijden.
Begrijpelijk, dit geldt ook voor het gewone wegverkeer dat via speciaal aangelegde omleidingen naar de Wijkertunnel de oversteek van zuid naar noord en vice versa kan nemen. Maar voor het busvervoer is echter voor een geheel ander alternatief gekozen. Niet omrijden, maar overstappen!

Buslijn 73 gaat vanuit Haarlem richting Uitgeest tot station Santpoort Noord: reizigers moeten dan verder met de trein. Andersom geldt ook dat de buslijn tot het station Beverwijk rijdt en vandaar de trein naar Santpoort Noord moet worden genomen waar de bus weer verder gaat.
Dat betekent nogal wat voor de reizigers. Neem als voorbeeld een oudere inwoner die vanaf de Plesmanweg naar het Spaarneziekenhuis Locatie Noord in Haarlem moet. Die moet eerst met de bus naar het station, overstappen op de trein naar Santpoort Noord en weer overstappen op de bus naar het ziekenhuis. Dat is 3x instappen en 3x uitstappen en even zo vaak in- en uitchecken! Naast het enorme tijdsbeslag gaat het ook nog flink meer geld kosten. Was deze bewoner eerst voor een retourtje € 4,90 kwijt; de komende tijd gaat het € 7,94 kosten. Meer dan 50% duurder uit dus!
Daarbij rijdt de bus 4x en de trein maar 2x per uur. Als het dus mis gaat met een van de overstappen duurt de reis extra lang.

Buslijn 74 gaat vanuit IJmuiden tot de pont; de reiziger steekt vervolgens over met de pont en stapt aan de overkant op lijn 77 die naar station Beverwijk gaat. Geen aantrekkelijke gedachte om op de pont te moeten wachten want daar zijn nauwelijks voorzieningen om beschutting te vinden.
De PvdA ziet dat de provincie stelt met deze maatregelen het openbaar vervoer aantrekkelijk te willen houden! Daar denkt de PvdA heel anders over.

De PvdA-fractie stelt het college daarom de volgende vragen (cursief de antwoorden van de Wethouder Tim de Rudder).

1. Is het college op de hoogte van het alternatieve vervoersplan voor de periode van de afsluiting van de Velsertunnel?
2. Heeft het college invloed gehad bij de provincie over mogelijke alternatieven?
Antwoord op vraag 1 en 2: Ja, het College, weet van het alternatieve vervoersplan en is er ook bij betrokken, regelmatig overleg met Rijkswaterstaat.

3. Is het college bewust dat bewoners niet alleen qua reistijd en comfort maar ook financieel behoorlijk moeten inleveren
<em>Antwoord: Ja, we weten van het inleveren reistijd, comfort én financiën. Abonnementhouders worden gecompenseerd, de rest niet. Wethouder belooft met RWS in gesprek te gaan om compensatie.

4. Vindt het college het ook vreemd dat de bus niet gewoon over de omleidingen via de Wijkertunnel gaat?
Antwoord: Omleidingen via Wijkertunnel is nog slechter. Opdrachtgever (Provincie Noord Holland) meer kosten door langere reistijd en betrouwbaarheid tijdens spits in de file.

5. Is het college met ons van mening dat de knip in de buslijnen onacceptabel is?
Antwoord: Het college vindt de knip dus niet onacceptabel.

6. Is het college bereid hier iets aan te doen en zo ja wat?
Antwoord: Neen, behalve voor de financiële consequenties.