28 januari 2018

Vragen aan College Beverwijk: VOER HET OPHALEN GROF VUIL WEER IN

Geacht College,

Afgelopen maanden zijn afvalcoaches actief bij bewoners in de wijk Meerestein langsgegaan om te onderzoeken hoe het dumpen van afval rondom ondergrondse containers kan worden tegengegaan.  Het betreft hier een pilot die de raad vorig jaar heeft goedgekeurd om verbeteringen rondom afvaldumpingen teweeg te brengen. Door een aantal raadsleden is met de afvalcoaches meegelopen om te horen waar problemen en mogelijke oplossingen op tafel kwamen. In deze wijk zijn veel verhuisbewegingen en is veel overlast van plaatsen van grofvuil naast de containers. Een van de vragen was of het niet mogelijk is om periodiek in de buurt containers te plaatsen waar bewoners hun grofvuil kunnen ingooien. Dit is al eens eerder gebeurd bij de Plantage bij het opknappen van de appartementen boven de winkelgalerij.

De fracties van de PvdA en het CDA hebben afgelopen periode al meerdere malen aandacht gevraagd voor de afvaldumpingen en in 2014 aangegeven dat het wellicht goed is om de maandelijkse ophaaldag van grofvuil weer in ere te herstellen. Indertijd is het afgeketst maar we horen dat nu ook in de nabije gemeente Uitgeest een vorm van ophalen (2x per maand aanmelden) bestaat.  En in Amsterdam is er in bepaalde wijken (o.a. IJburg) al een vaste ophaaldag voor grofvuil ingesteld. Dit maakt het voor bewoners makkelijker om hun grofvuil op een legale manier aan de weg te zetten.

Wij willen het college de volgende vragen stellen:

  1. Is het College het met ons eens dat er verbeteringen mogelijk zijn inzake de inzameling rondom het grofvuil?
  2. Wil het College onderzoeken of het plaatsen van een container in deze wijk mogelijk is. Bijvoorbeeld elke laatste week van de maand een bak neerzetten.
  3. Is het college met ons van mening dat dit ook kostenbesparingen met zich meebrengt en minder administratieve “rompslomp” geeft.
  4. Wil het College onderzoeken of het mogelijk is om weer een maandelijkse ophaalbeurt voor grofvuil te herintroduceren?
  5. Is het College het met ons eens dat dit ook goed is voor het duurzaam hergebruik van goederen? Immers goederen, die hergebruikt kunnen worden, zullen dan eerder door particulieren worden meegenomen in plaats van de verbranding in, wat ook een mineurwinst oplevert.

Wij hopen dat het College positief staat tegenover deze voorstellen en onderzoek wil doen en wacht met belangstelling uw antwoord af.

Marianne Hekman, raadslid CDA

Annet Gauma, raadslid PvdA