Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 27 oktober 2018

Vragen PvdA aan College over het Seringenhof naar aanleiding van de onrust over de ontsluiting van het appartementencomplex.

Wij hebben een vraag voor het college over het Seringenhof naar aanleiding van de voortdurende onrust over de ontsluiting van het appartementencomplex.

Is het eigenlijk wel wenselijk dat de hofjesstructuur, zoals deze decennia lang heeft bestaan dwars op de Laan van Blois, doorbroken wordt? Eigenlijk kun je de hofjes als een soort architectonisch monument zien. Het zijn oases van rust en een historische buffer tussen de Laan van Blois en het tuindersgebied. Als de hofjesstructuur in zijn geheel in  stand blijft wordt recht gedaan aan het toenmalige ontwerp, een stukje cultureel erfgoed. Heeft het college zich dat wel gerealiseerd?

Waarom dus nu het autoverkeer vanaf en naar het nog te bouwen appartementencomplex perse ontsluiten via het Seringenhof?

Het argument van het college dat het maar om een klein aantal verkeersbewegingen gaat is niet steekhoudend. Er verandert door het voorlopig ontwerp voorgoed iets in de architectonische structuur van de wijk en dit is niet meer terug te draaien. Van de vier hofjes wordt er 1 voorgoed een straat. De andere 3 blijven gewoon een hofje.

Is er niet een betere oplossing door bij het Seringenhof alleen een wandel- en voetpad in de richting van de vijverpartij en het appartementencomplex te maken en het autoverkeer te leiden via de Vierschaar? Dit werd in de commissievergadering van 4 oktober ook al door insprekers geopperd. Hierdoor zou de hofjesstructuur in stand blijven en de Vierschaar is ten slotte bedoeld voor de afhandeling van autoverkeersbewegingen uit de nieuwe wijk Binnenduin. Graag hier ook een reactie op van het college.

 

Met vriendelijke groeten, Jaqueline Dorenbos (namens de PvdA fractie)

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen