11 oktober 2018

Vragen over de fietsenkelder bij NS Station Beverwijk

 

De PvdA Beverwijk wil graag meer weten over de kostenverdeling tussen gemeente en NS als het gaat om de fietsenkelder bij het station. Deze voorziening, waar veel gebruik van wordt gemaakt is in het leven geroepen om reizigers van NS en bezoekers van het stadhuis en centrum de mogelijkheid te bieden veilig en droog hun fiets te kunnen stallen.

Wij weten uit een eerdere meerjarenprognose egalisatiereserve parkeren dat de gemeente jaarlijks veel geld kwijt is aan kapitaallasten, exploitatie en beheer voor de fietsenkelder. Voor 2018 is dit ongeveer  418.000 euro. Kosten dus, die nu nog door het parkeerfonds gedekt worden.

Vanaf 2020 worden de kapitaallasten uit het parkeerfonds gehaald . Vanaf dat jaar worden deze kosten gedekt vanuit de algemene middelen. Dit is in de vorige raadsperiode besloten. Toch blijf er dan nog een grote kostenpost over voor exploitatie en beheer. Een post waarvan de PvdA vindt dat hier discussie over gevoerd moet worden of NS niet een aanzienlijk deel van deze kosten voor zijn rekening kan nemen aangezien NS en zijn reizigers veel profijt hebben van de fietsenkelder.

Vragen van de PvdA-fractie:

Wat betaalt NS op dit moment eigenlijk in totaal jaarlijks aan de fietsenkelder Beverwijk?

Waar betalen ze dit voor: alleen voor stalling en verhuur OV fietsen of ook nog voor andere zaken? Graag de totalen uitsplitsen.

Vindt het College dat het bedrag dat NS betaalt in verhouding staat met de kosten, die door de gemeente gedragen worden? Zo ja, graag uitleg. Zo nee, is het College bereid de komende tijd bij gesprekken met NS en Provincie dit aan de orde te stellen?