Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 7 september 2018

Vragen naar aanleiding commissieverg. 6 september 2018, betreffende het raadsvoorstel Evaluatie proef vermindering bijplaatsingen bij ondergrondse containers Meerestein Noord

Beverwijk: 7 september 2018

In de commissievergadering van afgelopen donderdag is uitgebreid gesproken over een nieuwe proef, die onder andere inhoudt dat 6 dagen per week dumpingen van grof vuil zullen worden gaan opgehaald. Het maakt niet uit of dit afval aangemeld is of niet.

In de beantwoording van de wethouder en ook uit het rvs op pagina 4 blijkt dat echter niet in de hele gemeente zes dagen per week gedumpt vuil gaat worden opgehaald. Het gaat blijkbaar alleen om de hotspots.

Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA toch nog de volgende technische vragen:

 1. Hoeveel plekken voor ondergrondse containers zijn er op dit moment in Beverwijk en hoeveel daarvan zijn hotspots?
 2. Klopt het dat er in Beverwijk de laatste tijd al extra rondes bij de hotspots werden gemaakt? Zo ja, hoe vaak per week werd er bij voorbaat al langs de hotspots gereden?
 3. We weten dat Meerestein tijdens de proef niet werd meegenomen op deze routes, maar we bedoelen dus bij de andere hotspots.
 4. Klopt het dat de plekken waar gedumpt wordt (bij afvalcontainers of elders), die niet tot de hotspots behoren, dus niet worden meegenomen in de zes dagen per week ophalen van gedumpt afval tijdens deze proef?
 5. Klopt het dan ook dat tijdens de proefperiode op deze locaties pas wordt ingegrepen na meldingen door bewoners of andere partijen?
 6. Klopt het dus ook dat daar alsnog extra rondes moeten worden gemaakt, waardoor het bedrag van €500, dat is uitgetrokken voor de proefperiode, dus nog verhoogd wordt met het be
  drag voor het opruimen van meldingen bij deze andere locaties?
 7. Klopt het dat er in de reguliere begroting dan slechts €000 resteert voor het opruimen van alle andere gemelde dumpingen in Beverwijk en Wijk aan Zee, waar dus geen hotspots zijn?

We hebben ook nog vragen over de inzet van handhaving. De wethouder gaf tijdens de commissievergadering aan dat zij in overleg met haar collega van parkeren heeft bepaald dat hier handhavers voor worden gaan ingezet, die nu bij het parkeren worden ingezet. Daarbij gaf zij aan dat deze handhavers speciaal geschikt moeten zijn om gesprekken aan te gaan met inwoners. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Kost het nog extra geld om deze handhavers speciaal hiervoor te trainen? De wethouder had het erover dat het een soort ‘bromsnorren’ moeten worden en dat lijkt dus iets anders dan parkeerhandhaven.
 2. Levert het inzetten van de handhavers een voordeel op voor het parkeerfonds, dat nog niet eerder bekend was bij de raad? Wij weten dat al eerder een forse bezuiniging op handhaving uit het parkeerfonds heeft plaatsgevonden en vragen ons af of dit dus een al eerder gepresenteerde bezuiniging is of dat dit weer een extra bezuiniging betreft.
 3. Wij vragen ons in dat laatste geval af, hoe vaak er dan nog op het betaald parkeren gehandhaafd kan worden, want de frequentie was al gehalveerd? Loopt het college zo geen risico op een forse derving van parkeerinkomsten?

Wij zouden graag zien dat de antwoorden op tijd voor de fractievergadering van 25 september komen, zodat wij deze mee kunnen nemen bij onze afwegingen.

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen