VRAGEN AAN COLLEGE VAN BEVERWIJK BETREFFENDE PILOT AFVALVERWERKING