4 maart 2018

Vragen aan College over inzet “Nieuw Beschut Werken”

 

 

 

 

Beverwijk, 4 maart 2018.

Betreft: Vragen ex artikel 41 Reglement van orde betreffende inzet Nieuw Beschut Werken (NBW) plekken in de IJmond.

Geacht College,

In de afgelopen IJmondcommissie van 30 januari jl. stond de Re-integratieverordening Participatiewet op de agenda. Tijdens de bespreking kwam ter sprake dat het re-integratie-instrument beschut werk nauwelijks werd ingezet. Er was weinig vraag naar en dat kwam, volgens de verantwoordelijke wethouders, door de strenge indicering door het UWV voor nieuw beschut werk.

Van de 23 plekken in 2017 zou er maar 1 vergeven zijn en dat is onzes inziens toch onverklaarbaar en onacceptabel. Zeker omdat ons geluiden van het Speciaal Onderwijs ter ore komen dat hun leerlingen zo slecht geplaatst kunnen worden. En daar zijn ook veel kinderen vanuit de IJmond bij! Waar schort het aan?

Navraag bij IJmond Werkt leert ons dat zij voldoende werkplekken kunnen aanbieden als de groep maar door het UWV wordt doorverwezen. De groep komt echter niet tot nauwelijks door de keuring van het UWV heen. De regel dat er een noodzaak moet zijn voor specialistische begeleiding om in aanmerking te komen is heel beperkend. Wat is noodzaak?

Als deze leerlingen zonder werk zitten is dit vreselijk; meteen staan ze naast de samenleving in plaats van er middenin. Het lijkt de PvdA dat zij blijkbaar ook deze hulp nodig hebben om wel mee te kunnen doen en aan het werk te gaan. Het college stelt toch steeds dat niemand met een hulpvraag tussen wal en schip valt! Welke categorie mensen vallen dan nog eigenlijk wel binnen de categorie noodzaak? Dat willen wij graag weten.

Het is toch jammer dat er geld op de plank ligt om mensen met een beperking op NBW-plekken te plaatsen maar dat op de een of andere manier niet lukt.

Als er een taakstelling is van het Rijk van 23 NBW-plekken in 2017 en in 2018 loopt het aantal op tot 43, dan is er toch iets wat er aan de regel schort dat deze plekken niet ingevuld worden.

Daarom wil de PvdA het college de volgende vragen stellen:

  • Is het college met ons van mening dat de strenge indicatie regels van het UWV het realiseren van de taakstelling nagenoeg onmogelijk maken?
  • Weet het college of dit ook speelt in andere gemeenten dan alleen de IJmond?
  • Is het college ook bekend dat het Speciaal Onderwijs problemen heeft met het plaatsen van leerlingen op dergelijke plekken?
  • Is het college bereid om, eventueel gezamenlijk met IJmond Werkt, met het UWV om tafel te gaan zitten om te kijken of de indicatie richtlijnen aangepast kunnen worden?

In afwachting van uw antwoord,

Bayram Gezer en Annet Gouma PvdA Beverwijk