Grondstoffenplan, besproken in Commissie december 2017

20 januari 2018

 

Ook hier een korte bijdrage. In de commissie zijn we al van drammerigheid beticht; dat willen we ten alle tijde voorkomen. Zeker geen drammerigheid maar bevlogenheid zou ik het willen noemen. Met oog voor het milieu zijn wij voor de grootst mogelijke scheidingsdoelen.

Omdat we zorgvuldig willen handelen kiezen wij voor het raadsvoorstel om, naast de afsluiting van de ondergrondse containers met een pasje, te kiezen voor de proef in de wijken Wijk aan Zee en Zwaansmeer met een extra PMD-bak en extra bovengrondse bakken in de Broekpolder. Laat de proef 6 maanden duren, zodat we winter en zomer kunnen meemaken hoe de scheiding gaat verlopen. De verschillende proeven kunnen dan duidelijk maken wat de beste resultaten geven. Mocht het slagen dan wat ons betreft z.s.m. overgaan tot het uitleggen over de gehele gemeente.

De door dhr. Bennink van D’66 gemaakte amendement dienen wij van harte mede in; het is een goede eerste set naar een betere scheiding door onze gemeente.