1 maart 2014

Vraagafhankelijk vervoer BIOS-bus

Artikel 45 vragen PvdA-fractie betreffende nieuwe regels vraagafhankelijk vervoer BIOS-bus

Beverwijk, 28 februari 2014-02-28

Geacht college,

De PvdA-fractie heeft onlangs kennis genomen van de veranderingen die voor de cliënten van het vraagafhankelijk vervoer(BIOS) zijn opgetreden. Over het algemeen kunnen wij ons prima vinden in het verhogen van de eigen bijdrage tot het prijsniveau van het normale openbaar vervoer en het beperken van het aantal kilometers en het aantal zones. Het is goed dat er gekeken wordt naar middelen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met gemeenschapsgeld en tegelijkertijd een zo succesvolle voorziening als het vraagafhankelijk vervoer voor de cliënten zo gastvrij en laagdrempelig mogelijk te houden.

Wat ons echter verbaasd is het feit dat ernstig zieke mensen met een scootmobiel ,die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten, geen gebruik meer kunnen maken van de BIOS-bus als het om het vervoer binnen 1 zone gaat. Hierover heeft afgelopen vrijdag een artikel in Dagblad Kennemerland gestaan.

Wij hadden ons tot nu toe niet gerealiseerd dat de beperking van de toegang van de BIOS-bus voor cliënten met scootmobiels tot problemen kan leiden als het gaat om artsen- of ziekenhuisbezoek en we denken dat het college zich dat misschien ook niet gerealiseerd heeft. We willen het college dan ook de volgende vragen stellen:

Heeft het college in het overleg met de regiogemeenten voor het vaststellen van de nieuwe regels betreffende het vraagafhankelijk vervoer nagedacht over uitzonderingen op de algemene regels als het gaat om ernstig zieke patiënten die met een scootmobiel naar het ziekenhuis of arts moeten, ook als die binnen 1 zone valt? Voor iemand met een ernstige beperking kan 1 zone teveel zijn om op eigen gelegenheid met de scootmobiel te overbruggen.

Als het antwoord hierop ja is, vragen wij ons af waarom er uiteindelijk niet voor gekozen is om een uitzondering te maken voor artsen- of ziekenhuisbezoek en maatwerk te leveren dat bij een ernstig zieke patiënt past. Wij willen dan graag de overwegingen van het college en de regiogemeenten weten.

Als het antwoord hierop nee is, vragen wij ons af of het college alsnog in overleg met de regiogemeenten wil treden om te kijken hoe om te gaan met specifieke gevallen, zoals hierboven genoemd.

De PvdA-fractie hoopt op een positieve reactie vanuit het college.

Met vriendelijke groeten,
Bayram Gezer, namens de PvdA-fractie