Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 1 november 2016

Tweede Kamer in de bres voor Kennemerlijn

Donderdag 27 oktober vergaderde de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu over zaken rond het spoor, het zogenaamde Algemeen Overleg Spoor. Op de agenda stond ook een punt over de voortgang van de concessie van de NS als het gaat om de treinen. De Kennemerlijn was met name genoemd in een brief van staatssecretaris Dijksma over dit onderwerp, die als bijlage bij dit agendapunt aan de Tweede Kamer was gestuurd. Ze refereerde daarbij aan de brief, die Beverwijk namens de regio heeft gestuurd naar aanleiding van onjuistheden in een eerdere brief van de staatssecretaris. Daarin stond dat NS constateert dat er geen probleem is op deze lijn en dat er slechts verschil is tussen feiten die NS ziet en beleving van reizigers. Naar aanleiding daarvan had ik (Jaqueline Dorenbos, wethouder Beverwijk) namens de regio een verontwaardigde reactie gestuurd naar de Tweede Kamer en staatssecretaris. Er is namelijk wel degelijk sprake van een structureel probleem in de dienstverlening. Het is geen kwestie van alleen beleving, het zijn juist wel feiten. Reizigers ondervinden regelmatig grote verstoringen en kampen dan met tekort aan ruimte om te zitten of te staan. Ook is het aantal reismogelijkheden en overstapverbindingen enorm verslechterd.

Nu stond er in de vervolgbrief (als reactie op mijn brief namens de regio) van de staatssecretaris van 4 oktober dat NS, Provincie en regiogemeenten wel degelijk aan tafel zitten over mogelijke verbeteringen van het OV. Ik was met stomheid geslagen toen ik dat las.

Dit laatste klopt dus gewoon weer niet. De provincie en regiogemeenten hebben alleen overleg met provincie over de Kennemerlijn om te kijken of er extra functies aan stations kunnen worden toegevoegd om hierdoor een groter reizigersaanbod te kunnen leveren. NS staat hierbij aan de zijlijn als toehoorder. Dit zou in de verre toekomst dan mogelijk kunnen leiden tot verbeteringen in de dienstregeling van NS. Maar voor de korte termijn absoluut niet. De stelling van NS is en blijft juist dat er geen probleem is. Als er geen probleem is, hoeft er dus ook niets opgelost te worden. Aldus NS.

Zoals uit de eerdere stukken over de Kennemerlijn wel bekend zal zijn, zijn er op het traject van Alkmaar naar Haarlem 40 intercity’s eind 2015 geschrapt. De regio, met Beverwijk voorop, voert al sinds december actie omdat het een enorme verslechtering is voor de bereikbaarheid van onze regio per OV. Gevolg van het schrappen van de intercity’s: overvolle sprinters en bij uitval van een trein rijdt de volgende trein stations voorbij omdat het te druk is en in verband met veiligheid niemand er meer in of uit mag. De paar intercity’s die nog wel rijden, rijden maar in 1 richting. Lege treinen rijden weer terug. Ook wordt zeer regelmatig te weinig materieel ingezet, waardoor er bijvoorbeeld maar drie treinstellen zijn, terwijl er vijf zouden moeten rijden.

In het voortraject naar de discussie in de Tweede Kamercommissie heb ik diverse keren overleg gezocht met andere gemeenten en andere partijen om het onderwerp van de problemen rond de Kennemerlijn daar goed op het netvlies te krijgen. Dit is gelukt. Tijdens de vergadering benoemden PvdA, VVD, D66, SP en GrL allemaal de problematiek op de Kennemerlijn en men vroeg de staatssecretaris wat ze kan doen, omdat de regio blijkbaar helemaal niet op constructieve wijze aan tafel zit met NS over mogelijke verbeteringen.

De staatssecretaris beantwoordde dat de wethouder haar ook al getwitterd had dat men niet aan tafel zit en dat ze NS gaat oproepen om dit wel te doen. Daarna werd gevraagd op welke termijn dat dan moet gebeuren en toen antwoordde ze dat dit nog voor het kerstreces moet gebeuren. Ze tekende hierbij wel aan dat de kamer zich moet realiseren dat elke trein die er meer gaat rijden op de Kennemerlijn, ertoe leidt dat elders een trein minder gaat rijden. Dat is de consequentie.

De aanwezige wethouders namens de IJmond (Annette Baerveldt, Frank Frowijn en ik) waren tevreden over het feit dat het eindelijk in Den Haag is doorgedrongen dat op het traject Alkmaar- Haarlem echt sprake is van een probleem in de dienstverlening als het gaat om goed openbaar vervoer. Dankzij de inzet van Tweede Kamerleden en heel veel druk uit de regio ligt de bal eindelijk bij NS. Wordt vervolgd.

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen