Door René Moelee op 20 april 2018

Toekomstperspectief Noord-Hollandse zeekust 2040 en strandzonering 2020

Toekomstperspectief Noord-Hollandse zeekust 2040 en strandzonering 2020:

Bijdrage van de PvdA in de Gemeenteraad van 19 april 2018 door Rene Moelee

 

De PVDA en Gemeentebelangen zullen in deze kwestie gezamenlijk optreden. Beide partijen zijn namelijk voorstander van het behouden van het strand in Wijk aan zee als familiestrand. Daar zullen wij onze uiterste best dan ook voor doen. Wij kijken dan ook nieuwsgierig uit naar de uitwerking van de visie “Familiestrand”

Uiteraard zullen daar inhoudelijke discussies aan voorafgaan en zal er ook gesproken moeten worden met een scala van stakeholders. Ook in deze discussies zijn beide partijen zeer geïnteresseerd en willen zij graag in mee participeren.

De vraag die vandaag  voorligt gaat echter niet over de invulling van de visie maar over de ondertekening van het convenant. Dit zijn wel degelijk 2 verschillende onderdelen die niet met elkaar verward moeten raken.

In het convenant staat duidelijk vermeld bij de motivering onder punt 3: Het gemeentebestuur blijft autonoom bevoegd voor beslissingen over het gebruik van het strand. Hiermede is gewaarborgd dat de uitwerking van de visie ook na ondertekening van het convenant in stand blijft en kan worden uitgevoerd.

De fracties van de PvdA en Gemeentebelangen zien dus geen belemmering om dit convenant te tekenen en stemmen daarom ook volmondig in met ondertekening.

 

 

 

René Moelee

René Moelee

René is o.a. woordvoerder voor: onderwijs Speerpunt bij de verkiezingen in maart:“Voor iedereen kansen op goede scholing en passend onderwijs” De wijken  Zwaansmeer en Oosterwijk kunnen op extra steun rekenen van René. r.moeleepvda@gmail.com, t. 0251-756208

Meer over René Moelee