28 februari 2016

Speelruimteplan Beverwijk, bijdrage fractie PvdA tijdens Raadsvergadering 25 februari 2016

Het college heeft een onderzoek laten doen naar de speelplekken in de stad; waar – voor welke leeftijd – staat van onderhoud. Ook of er op die plaats nog behoefte is aan deze speelwerktuigen en waar de behoefte wel is. Er is nu een voorstel aan de raad gedaan om te starten met het omvormen van oude, niet/slecht gebruikte speelplekken naar groene informele plekken en realisatie van centrale speelplekken en 3 bovenwijkse speelplaatsen.)

spelen

In de commissie heeft de PvdA al aangegeven dat het goed is dat er een onderzoek is gedaan naar de speelruimte in onze stad; wat is er en waar en is de behoefte daar nog.
De raad heeft in de begroting al structureel een extra bedrag van € 50.000,= toegezegd om met dit plan aan het werk te gaan.

Natuurlijk willen we allemaal dat we de optie Optimaal uit het onderzoek kunnen realiseren; maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we daar geen geld voor hebben.
Wij zien het dan ook als een goede keuze om formele speelplekken om te zetten in informele speelplaatsen. Behoudt de ruimte voor kinderen om buiten zelf spelletjes te bedenken. Laat ze de creativiteit.

Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de “ouderen” in het plan; het staat wel genoemd dat de behoefte er is maar het zou mooi zijn om ook een stap te maken in realisatie van speelactiviteiten. Zo ook in de sportnota die vorige week is behandeld hebben wij het college gewezen op de mogelijkheid om sport- en spelactiviteiten te combineren; 1 +1 = 3. Oppas voor de kleintjes en zelf ook actief zijn; zeker op de centrale speelplekken. Sport en spel liggen dicht bij elkaar en mogelijk kunnen uit deze beide budgetten nog extra’s gerealiseerd worden.
Wij hopen op creativiteit van het college.
Wij gaan akkoord met het uitvoeringsprogramma 2016-2026.

Wethouder Dorenbos heeft aangegeven heel blij te zijn dat de raad de komende jaren extra geld (€ 50.000,-/jaar) uit wil geven voor de aanpak van de speelruimte in de stad; een plan voor centrale speelplekken en 3 bovenwijkse speelplekken en omvorming van niet/slechte kleine plekjes naar groene speelplekken gaat z.s.m. in samenspraak met bewoners/kinderen en raad gerealiseerd worden.