3 februari 2018

Snelfietsroute IJmond: Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Er ligt een IJmondiaal voorstel voor het aanleggen van een snelfietsroute door de IJmond. Van Uitgeest tot Haarlem en gevraagd wordt in te stemmen met het tracé en het onderzoek naar de financiële consequenties voor de aanleg.

De fracties van de PvdA IJmond zijn grote voorstander voor het gebruik van de fiets waar mogelijk. Fietsen is voor veel verschillende onderdelen belangrijk, te weten:

  • Het bevordert de gezondheid van de mensen; beweging is een belangrijk onderdeel voor een bewuste levensstijl.
  • Het draagt bij aan de vermindering van de fileproblemen op de weg.
  • Het is een belangrijke verbetering voor het milieu, vebetering van de luchtkwaliteit!

Een goede snelfietsroute draagt bij aan de veiligheid van de fietser en dat is vanwege zijn kwetsbaarheid een belangrijke factor. En dat geldt niet alleen voor de indeling van de weg maar bijvoorbeeld ook goede verlichting en zichtbaarheid door overig verkeer. Ook veiligheidsgevoel, sociale veiligheid, is belangrijk voor een keuze om wel of niet de fiets te nemen.

Het nu onderzochte tracé sluit dan wel niet aan bij de eerder gekozen Regionale hoofdfietsroute maar lijkt ons wel een goede afweging welke route het snelst en gemakkelijkst realiseerbaar zal zijn.

Ook goed om van de hoofdroute een bypass te maken richting de beide stations in Heemskerk en Beverwijk. En wat ons betreft mag dat sneller aansluiten bij het Westelijke tracé.  Deze bypass geeft namelijk ook voor reizigers met de NS een goede mogelijkheid om voor het OV te kiezen. Wat natuurlijk ook meteen weer het belang van een goede snelle Kennemerlijn weergeeft! Een punt wat we onder de aandacht moeten blijven houden!

Ons verzoek is om ook rekening te houden met de snelfietsroutes in de regio Haarlem; mogelijke aanpassingen die deze aansluiting onmogelijk zouden maken moet voorkomen worden.

We hopen dat de gemeenten snel tot uitwerking van de genoemde punten zal komen en de financiële onderbouwing kan voorleggen aan haar raden. Daar zal de afweging gemaakt moeten worden of het realiseerbaar is.

De PvdA IJmond stemt in met het raadsvoorstel.