15 januari 2014

Regio PvdA start verkiezingscampagne met nieuwjaarsreceptie in Velsen

14 januari 2014

Afgelopen zondag is PvdA Velsen van start gegaan met haar verkiezingscampagne. In een goed gevulde Theeschenkerij in Velserbeek werd de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden. Tijdens de bijeenkomst sprak PvdA-coryfee Ruud Vreeman de IJmondeuslezing uit, presenteerde afdelingsvoorzitter Aris Blok het verkiezingsprogramma en verrichtte lijsttrekker Ronald Vennik de officiële aftrap van de campagne. Kandidaat-raadsleden, afdelingsbestuurders en ook overige PvdA-leden uit de IJmond waren goed vertegenwoordigd.

Vreeman sprak in zijn IJmondeuslezing over de moeizame en inmiddels decennia lange pogingen om tot één IJmond-gemeente te komen. Als voormalig burgemeester van Zaanstad – in de jaren zeventig als fusiegemeente ontstaan – heeft hij te maken gehad met verschillende sentimenten die er onder burgers leven. Wat hem betreft gaat het er om dat elke inwoner zich IJmuidenaar of Heemskerker kan blijven voelen, maar dat de gemeentelijke dienstverlening in de toekomst op orde moet blijven. Hij sluit zich hiermee aan bij het standpunt van de PvdA. Met de naderende taakverzwaring van gemeenten is daarvoor bestuurlijke samenwerking nu eenmaal noodzakelijk.

Ronald Vennik haakte in zijn speech aan bij deze oproep tot gemeentelijke samenwerking. Hij benadrukte dat de PvdA in de komende jaren z’n best zal doen om niemand buiten de boot te laten vallen. Op het terrein van de jeugdzorg, participatiewet en AWBZ wil de PvdA nadrukkelijk een regisserende rol van de gemeente. Daarbij hebben de IJmond-gemeenten elkaar hard nodig.

Tot slot kondigde Ton van Groeningen uit Beverwijk aan dat de PvdA daar komende zaterdag 18 januari een heuse verkiezingswinkel opent. Aanvang is om 14.00 uur en iedereen is van harte uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn.