Door Erica van Dongen op 9 oktober 2016

Raadsenquêtecommissie is al volop bezig

Het bestuur van de PvdA Beverwijk/Wijk aan Zee heeft er voor gekozen om via de website de lezers kennis te laten nemen van het stuk uit Dagblad Kennemerland van 4 oktober 2016. Geschreven door Bart Vuijk.

BEVERWIJK: Steeds weer krijgt voorzitter Hennie Vreugdenhil van de raadsenquêtecommissie leningen dezelfde vraag. Wanneer beginnen jullie met de openbare verhoren? Dat is echter een vrij klein onderdeel van de werkzaamheden, legt hij dan steeds uit.
Een kijkje achter de scherm kan Vreugdenhil niet geven. De Raads-enquêtecommissie doet het grootste deel van zijn werk achter gesloten deuren. Ook de rest van de gemeenteraad mag niet meekijken. Om de buitenwereld toch enig inzicht te geven, heeft de commissie enige tijd geleden een plan van aanpak naar de raad gestuurd. Daarin staat dat er eerst veel informatie wordt verwerkt uit documenten, die bij de gemeente liggen. Voorts vinden er informele gesprekken plaats met de hoofdrolspelers in dit dossier. Te denken valt wellicht aan oud-bestuurders en wellicht ook ambtenaren van de gemeente en de banken; wie er precies worden opgeroepen kan Vreugdenhil nog niet zeggen.

Dan pas breekt een korte periode aan waarin het stilzwijgen wordt verbroken en er mensen in het openbaar worden verhoord. Vreugdenhil weet echter op dit moment nog niet of het wel van openbare verhoren zal komen. Heel veel mensen denken dat een raadsenquête alleen maar bestaat uit die openbare verhoren. Maar dat is maar een klein stukje van alle werkzaamheden. Eerst verwerken we alle informatie, vervolgens voeren we vermoedelijk met een aantal betrokkenen informele gesprekken om de commissie tot een beter begrip van de situatie te brengen. Of het daarna nog komt tot verhoren in het openbaar weten we nog niet, maar ik vermoed van wel.

De commissievoorzitter, die in het dagelijks leven bij het Openbaar Ministerie werkt, stelt mogelijke verhoren in dienst van de waarheidsvinding “We gaan niet iedereen openbaar verhoren omdat niet iedereen iets te melden heeft.” Tijdens openbare verhoren kunnen en zullen wij uiteraard kritische vragen stellen. Ik kan mij ook voorstellen dat je iemand uitnodigt die duidelijk maakt, hoe iets is gegaan. De commissie heeft een gedegen interviewtraining gehad. Vreugdenhil (PvdA) wordt in de commissie geflankeerd door Puck Witte (VVD), Pieter van Popta (Groen Links), Co Backer (Gemeentebelangen) en Peter Weel (D66). Die laatste is vice-voorzitter.

In het plan van aanpak schrijft de commissie dat zij verwacht voor het eind van dit jaar een rapport klaar te hebben, waar de gemeenteraad vervolgens zijn oordeel zal geven.
Er moet antwoord komen op drie vragen: wie waren betrokken bij het Collegebesluit van 11 juni 2009 om de miljoenenleningen te sluiten, was dat besluit rechtmatig (en was het mogelijk in strijd met het budgetrecht van de raad) en waren de risico’s bekend?
Oud bestuurders roeren zich, blijkt uit een namens hen ingestuurd wob-verzoek. Hoe dan ook, de commissie gaat onverstoorbaar verder met haar onderzoek.

Erica van Dongen

Erica van Dongen

secretaris e-mail: jaapenerica@gmail.com

Meer over Erica van Dongen