25 oktober 2015

Raadscafé Beverwijk 22 oktober 2015 met als onderwerp: Waar moet in 2016 geld aan worden uitgegeven

De PvdA heeft op de vraag waar moet in 2016 het geld aan worden uitgegeven het volgende antwoord gegeven:

1. Waar geeft de PvdA haar geld aan uit:

– Beverwijk moet schoon, heel en veilig zijn. Beverwijk moet vooral goed schoon worden gehouden. Een schone buurt is een veilige buurt. Zwerfvuil sneller opruimen, volle afvalbakken eerder geleegd.
– Beverwijkers moeten mee kunnen doen en niet alleen in het leven staan. Als het financieel tegenzit kan de gemeente belastingen kwijtschelden. PvdA wil de regels voor kwijtschelden uitbreiden door de hondenbelasting af te schaffen voor lage inkomens.
– Buurtwerk ondersteunen, om hulp te geven aan diegenen die dat nodig hebben. Eenzaamheid bestrijden omdat leven in een samenleving betekent dat je samen leeft.
– Ouders met een krappe beurs hebben toegang tot kinderopvang. Lang leve de peuterspeelzaal!
– De jeugd de ruimte geven. Niet binnen zitten gamen, maar naar buiten! Goede speelplekken maken waar zij nodig zijn. StreetRulez!
– Goede woonruimte voor iedereen. Je denkt daarbij gelijk aan Wibaut en Schaeffer. PvdA helden. In hun voetsporen verder: de gemeente zorgt voor goede en betaalbare woningen in Beverwijk.

2. Waar moet op bezuinigd worden?

Er wordt veel nieuw beleid gemaakt. Elk jaar, elke collegeperiode opnieuw. Kost onvoorstelbaar veel menskracht en daarom ook veel geld. Terwijl wat vorig jaar besloten is dit jaar ook nog uitgevoerd moet worden. Daarom zegt de PvdA: voorrang aan de uitvoering! Voorrang voor het onderhoud! Niet lullen maar poetsen!
Willen we toch nieuw beleid? Altijd eerst nadenken over de vragen: Heeft Beverwijk het al? Nee? Dan de vraag: is het nú nodig? En: moet Beverwijk het wel alleen doen?

3. Wat moet er met de verschillende belastingen gebeuren?

Wij zijn niet simpel. ‘Afschaffen’ zullen wij dus niet zeggen. Iedereen snapt trouwens dat dat niet kan.
Wat willen we dan wel? Je kunt van sommige belastingen vastleggen dat ze kostendekkend zijn. Anders gezegd, dat de opbrengsten van die heffingen alleen worden ingezet waarvoor ze zijn geïnd. Kortom: rioolheffingen worden gebruikt voor het onderhoud van het riool. Afvalstoffenheffingen worden gebruikt voor het ophalen en scheiden van afval. En alleen daarvoor. Krijgen Beverwijkers waar voor hun geld.