Door Erica van Dongen op 30 april 2017

PvdA afdeling Beverwijk/Wijk aan Zee zoekt kandidaat-raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Woensdag 21 maart 2018 kiest Nederland nieuwe gemeenteraadsleden. Ook in Beverwijk naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Iedereen die de PvdA wil vertegenwoordigen in de periode 2018-2022 kan zich melden voor de kieslijst.

Als gemeenteraadslid kan je meedenken en meebeslissen over de toekomst van Beverwijk/Wijk aan Zee.
Tot maandag 3 september kan je je kandidaat stellen bij de afdelingssecretaris PvdA: Erica van Dongen, Hendrik Burgerstraat 22, 1942 EL Beverwijk. (e-mail: jaapenerica@gmail.com)

Interesse?
Wil je eerst nog wat informatie. De afdelingssecretaris wil je graag informeren, geldt natuurlijk ook voor onze huidige fractievoorzitter, Sjoerd Krotjé. Er zijn ook mogelijkheden van het volgen van introductiecursussen vanuit de landelijke PvdA.
Voor alle kandidaten geldt, dat zij ondersteuning kunnen krijgen om zich voor te bereiden op de taak als gemeenteraadslid. Denk aan een kortlopende training,
waarin wordt geleerd, wat er van een gemeenteraadslid wordt verwacht, hoe de gemeenteraad functioneert etc.
Na ontvangst van de aanmelding krijg je informatie over de verdere procedure, belangrijke data etc.
Elke kandidaat dient voor toelating tot de selectieprocedure de Erecode van de PvdA en de interne Bereidverklaring te ondertekenen. Deze worden je toegezonden en dienen uiterlijk 18 september 2017 te zijn ingeleverd.

Erica van Dongen

Erica van Dongen

secretaris e-mail: jaapenerica@gmail.com

Meer over Erica van Dongen