31 januari 2014

PvdA winkel: overleg zorgen buurtbewoners Meerestein

Woensdag 29 januari is een afgevaardigde van een groep buurtbewoners uit de wijk Meerestein in de PvdA-winkel komen praten met de kandidaatsraadsleden Ismail Ilhan en Annet Gouma en met wethouder Jaqueline Dorenbos over kleine en grotere problemen, die spelen in hun buurt. Ook Judith Hijdendaal van SWB (Stichting Welzijn Beverwijk) was voor dit overleg uitgenodigd. Haar inbreng had voornamelijk betrekking op de ontwikkeling van de natuurspeeltuin aan de Geijssendorferlaan. Buurtbewoners zien dit als probleem.

Buurtbewoners hebben het idee dat ze niet genoeg bij de ontwikkeling van de speeltuin betrokken zijn. Judith Hijdendaal gaf aan dat er juist heel veel gecommuniceerd is met de buurt. Er is langs de deuren gegaan en er is een enquête gehouden, voordat tot definitieve planvorming is overgegaan. Kinderen uit de wijk, de zogenaamde portiekportiers, zijn ook betrokken geweest. De speeltuin werd speciaal ontworpen voor de doelgroep van 8 tot 12 jaar, want voor deze groep bleken weinig speelvoorzieningen in de buurt te zijn. Alles leek goed geregeld. Tot de speeltuin werd geopend en buurtbewoners binnen korte tijd bezwaar maakten tegen de lage vijver. Deze was speciaal als uitdagend element, met een soort touwbrug eroverheen, in de speeltuin aangebracht, maar ouders waren bang dat kinderen zouden kunnen verdrinken. De vijver is dus voor het grootste deel dichtgemaakt. SWB constateert wel dat dit jammer is voor de doelgroep. Het uitdagende element is eruit gehaald.

In eerste instantie was verder nog bedacht dat de buurt, om de sociale samenhang te versterken, verantwoordelijk zou kunnen worden gemaakt voor het beheer van de speeltuin, maar daar was vanuit de buurtbewoners totaal geen animo voor. Nu is in goed overleg met Pré Wonen en de gemeente, dit beheer opgepakt door de praktijkschool van het Kennemer College. Deze jongens en meisjes worden ook begeleid door twee hoveniers. Ondanks het feit dat bij de grote schoonmaakactie in september volop geflyerd was in de buurt om buurtbewoners te vragen mee te helpen, kwam er totaal geen respons.

Positief punt vindt de buurt dat er wel extra verlichting is aangebracht, zodat er vanuit de omringende flats beter toezicht is.

De buurtbewoners geven aan dat zij de speeltuin toch geen succes vinden. Ze willen meer toezicht omdat er nu vaak groepen hangen. Op zich kunnen deze groepen niet veel schade aanrichten, maar men vindt het niet prettig. Ook wisten de buurtbewoners niet dat er in principe vuur mag worden gemaakt. Hiervoor is namelijk een stenen vuurplaats gemaakt, waar geen risico is dat het vuur omslaat in brand. Dit vond men wel goed om te weten.

Door Judith Hijdendaal wordt het idee wordt geopperd om te gaan kijken of in deze buurt en misschien ook in een deel van de speeltuin gewerkt kan gaan worden met zogenaamde metertuintjes. Dit zijn kleine tuintje in een houten bak van 1 meter groot. Misschien als er eeb paar van deze tuintjes in de speeltuin worden aangelegd, dat buurtbewoners dan ook actiever betrokken willen worden bij het onderhoud van de tuin. De buurtafvaardiging vindt dit een goed idee. SWB zal dit verder oppakken.

Behalve over de speeltuin, kwamen ook andere zaken in Meerestein aan de orde. Er zijn volgens de bewoners veel hangjongeren van het Kennemer College die ’s middags op het speelterrein voor kleinere kinderen aan de Asjesstraat komen. Hierdoor durven kleinere kinderen niet naar buiten. Het wordt als intimiderend ervaren. Inzet van wijkagent zou prettig zijn. Ook werd verteld dat er dealers hangen in de buurt van de Plesmanweg, vlakbij de scholen van het Kennemer College. De aanwezige PvdA wethouder zal deze zaken doorspelen naar de wijkcoördinator , zodat actie ondernomen kan worden. Deze terugkoppeling heeft meteen op donderdag plaatsgevonden en niet alleen de wijkagent wordt door de gemeente benaderd, maar ook de ambulant jongerenwerker. Deze kan ook een rol spelen in het begeleiden van de jeugd.

Verder was er nog een verzoek voor een afvalbak in de Asjesstraat, waarbij een buurtbewoner heeft aangegeven persoonlijk te willen zorg dragen voor het legen. Dit wordt ook opgepakt door de wijkcoördinator.

Al met al een zinvol uurtje, waarin buurtbewoners hun grieven hebben kunnen uiten en ook in constructief overleg zijn gegaan om verbeteringen aan te dragen. De PvdA is blij dat we zo een rol kunnen spelen in het oplossen van problemen voor de burgers. We willen Judith Hijdendaal (SWB) ook bedanken voor haar aanwezigheid, want zij leverde goede achtergrondinformatie en was creatief in het meedenken over oplossingen.