Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 14 april 2018

PvdA Motie: Energieneutraal

De PvdA fractie Beverwijk/Wijk aan Zee voelt zich gesteund door de kiezers, die ons drie zetels hebben gegeven. In de komende raadsperiode zullen wij voor de inhoud gaan.  Wij gaan meteen aan de slag en dienen a.s. donderdag bij de eerste gemeenteraadsvergadering van de nieuwe periode een motie in over duurzaamheid.

Wij verwachten dat deze motie breed gesteund gaat worden.

Motie  : PvdA: Energieneutraal en gasvrij maken van bestaand woningcomplex.                                                 

Datum raadsvergadering: 19 april 2018

De gemeenteraad van Beverwijk, in vergadering bijeen op 19 april 2018:

Constaterende dat:

De gemeente Beverwijk een goede stap maakt door bij nieuwbouwcomplexen in te zetten op ‘aardgasvrij’ bouwen en in te zetten op nul op de meter woningen, waardoor de woonlasten voor bewoners omlaag gaan.

Overwegende dat:

  • Er in de komende jaren ook veel bestaande woningen van particulieren aangepakt moeten worden, willen we ervoor zorgen dat Beverwijk de klimaatdoelstelling van het Rijk haalt
  • Het ingewikkeld is voor individuele eigenaren om zelf aan de slag te gaan om hun woning helemaal energieneutraal te maken en van gas af te gaan
  • De kosten, die aanzienlijk zijn, omlaag kunnen door samen op te trekken
  • Het belangrijk is om individuele eigenaren te faciliteren en te ontzorgen als het gaat om het kiezen, aanschaffen en installeren van een warmtepomp, waardoor ze af kunnen van verwarming door aardgas
  • Dat al eerder vanuit de Omgevingsdienst ondersteund is, namelijk in de actie van de Omgevingsdienst en gemeente om mensen te helpen bij het terugvragen van belasting op zonnepanelen, wat veel enthousiaste deelnemers opleverde
  • De Omgevingsdienst IJmond in opdracht van de gemeente een regierol op zich kan nemen om hierbij te ondersteunen
  • Het handig is om met een complex woningen uit de jaren ‘80 of ‘90, die al redelijk goed geïsoleerd zijn, een onderzoek te starten om te kijken of een pilot uitgevoerd kan worden om zoveel mogelijk eigenaren enthousiast te krijgen om mee te doen.
  • Dit een ‘good practice’ moet opleveren, die uitgerold kan worden over andere complexen met woningen.

Draagt het college op:

In overleg met de Omgevingsdienst IJmond te treden om samen te onderzoeken hoe bewoners enthousiast gemaakt kunnen worden om hun woning energieneutraal te maken door mensen te ontzorgen. Hierbij kun je denken aan het ondersteunen van bewoners bij het gezamenlijk of individueel aanschaffen en installeren van een warmtepompsysteem. Als uitgangspunt daarbij te nemen een jaren ’80 of jaren ’90 complex woningen, waar de isolatie al redelijk goed geregeld is. Dan is het onderzoek namelijk overzichtelijker en gaat het alleen nog over zonnepanelen, warmtepomp en eventueel nog extra isolerende beglazing. Hierdoor hoeft niet elke bewoner het wiel zelf uit te vinden. We vragen het college om bij de voorjaarsnota met een dekking te komen voor de kosten van dit onderzoek.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Toelichting:

Nederland staat voor een grote opgave. Het klimaatakkoord Parijs 2015, dat ook door Nederland is ondertekend, geeft aan dat een grote inspanning geleverd moet worden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hierdoor zal Nederland in ieder geval van het aardgas af moeten en zullen zoveel mogelijk woningen energieneutraal  gemaakt moeten maken.

De gemeenteraad van Beverwijk heeft al eerder een motie aangenomen waarbij is gesteld dat nieuwbouw gasvrij moet worden. Er zijn nu al een aantal bouwprojecten, die hier mee aan de gang gaan, o.a. Swaenswijck en Lariks. Er wordt echter niet zo veel nieuwbouw gerealiseerd de komende jaren en daarom is het nu hoog tijd om volop in te zetten op de bestaande woningvoorraad. Er zijn al heel wat jaren ’80 en jaren ’90 woningen, die goed geïsoleerd zijn. Deze woningen zijn uiterst geschikt om als eerste te worden aangepakt als het gaat om het aardgasvrij maken.

Ondertekening en naam indiener(s).
 

 

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen