Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 28 september 2018

PvdA inbreng op Raadsvoorstel nieuwe Proef afvaldumpingen, Raadsvergadering 27-09-2018 door Jaqueline Dorenbos

Voorzitter

Dank voor de uitgebreide evaluatie van de eerder gehouden proef in Meerestein. Dank aan al diegenen die hieraan meegewerkt hebben. Vooral ook de kleine groep bewoners, die er alles aan gedaan hebben om buurtgenoten te activeren. Het is helaas niet voldoende gelukt, maar hun inspanningen waren groot. Aan hun heeft het niet gelegen. De PvdA is trots op deze actieve bewoners.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de proef die is uitgevoerd in Meerestein te weinig heeft opgeleverd. Meteen na afloop was de vervuiling weer net zo groot als ervoor.

Het college constateert dat het onderwerp prominenter in beeld gekomen. Nu kent iedereen het beeld van bijna elke week afvaldumpingen in zijn of haar eigen buurt. Prominenter in beeld kan dus bijna niet. We zien het elke dag, overal.

Volgens het college is de inzet van handhaving positief geweest. Waar blijkt dat uit? Er zijn vier boetes in totaal uitgedeeld en nadat de proef was afgelopen was men qua vervuiling weer terug bij af. Natuurlijk vonden de bewoners het fijn dat er handhavers in de wijk rondliepen. Fijn dat er toezicht is. Maar aangezien er maar vier boetes zijn uitgedeeld, lijkt het de PvdA beter om de kosten voor handhaving te dekken uit een post integrale handhaving bij de begroting. Wij sluiten ons aan bij de motie van D66, die hierover gaat.

dus. Extra kosten.

Wij willen het college trouwens hartelijk bedanken voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen. Deze hebben helderheid hierover gegeven.

Voorzitter, de PvdA is voorstander van diverse maatregelen, die bij de nieuwe proef zouden worden ingezet, zoals het verplaatsen van sommige containers en vooral het vergroenen rond de containers zien wij wel zitten. Zeker toen we uit de Volkskrant begrepen dat in Rotterdam hierdoor de afvaldumpingen rond containers met 85 procent zijn afgenomen.

Ook zou volgens HVC het afsluiten van de ondergrondse containers met pasjes gaan leiden tot minder dumpingen. Deze maatregel is nog niet ingevoerd, maar dat gaat binnenkort gebeuren. Samen met het vergroenen zou dit een heel positief effect kunnen hebben. Laten we daar nu eerst eens mee aan de slag gaan, zonder meteen heel veel geld uit te geven aan het zes dagen in de week rondrijden om dumpingen op te halen. Hiermee beloon je fout gedrag en wij zijn er dan ook bang voor dat er hierdoor nog meer dumpingen gaan komen.

Ons voorstel is dan ook door te gaan met de eenmalige acties van vergroenen en verplaatsen en af te wachten wat dat, in combinatie met het afsluiten van de containers gaat opleveren. Wij steunen de motie opgesteld door dhr. Weel om de dienstverlening op het afvalbrengstation te verbeteren. Als deze op zaterdag langer open is,  is dat al een verbetering. De PvdA stelt voor ook de zondag openstelling in te voeren. Hiermee beloon je goed gedrag, de mensen die grof vuil zelf weg brengen. Als het afvalbrengstation dan door de weeks minder vroeg open gaat, kun je wellicht daar de extra kosten uit dekken.

Verder steunen wij het idee van de betere en vooral snellere service voor ophalen aan huis voor kwetsbare groepen. Deze zouden niet twee of drie weken moeten hoeven te wachten om een bankstel op te laten halen.

PvdA ziet dus geen heil in het faciliteren van de mensen die het onjuiste gedrag van dumping vertonen. Deze worden in het voorstel van het college te goed bediend, met volgens ons hoogstwaarschijnlijk tot gevolg dat er alleen nog maar meer gedumpt gaat worden.

Een volgens de PvdA heilloze weg, die we zouden inslaan met de nieuwe proef. Dweilen met de kraan open. Is er werkelijk iemand in deze raad die tot in het diepste van zijn vezels voelt dat het voorstel dat er nu ligt de goede oplossing is?

Als deze er wel zijn en de meerderheid van de raad besluit vanavond tot deze nieuwe proef, wil de PvdA het volgende nog meegeven:

Stel je voor dat de proef een “succes” wordt, dan zou het  vreemd zijn om na een half jaar te stoppen. Hoewel, wat beschouwt u als succes? Wij geloven echt wel dat er zes dagen per week vuil zal liggen, dat opgehaald moet worden. Maar is dat succes? Zullen bewoners na dat half jaar stoppen met afval dumpen? Wij denken niet dat iemand in deze raad dat gelooft. Dus moet je na dat half jaar doorgaan. Dat zou betekenen een structurele bedrag van 246.000 euro per jaar, dat nodig is alleen al om afvaldumpingen op te halen. Oftewel een verhoging van de afvalstoffenheffing van 13 euro 70 per huishouden (we hebben ongeveer 18.000 huishoudens) . Bijna alle partijen in deze gemeenteraad hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat de lasten voor de inwoners juist laag moeten blijven. Ook het coalitieprogramma meldt dit en zelfs het vanmiddag verschenen collegeprogramma.

Een verhoging van de afvalstoffenheffing is dus door deze gemeenteraad niet gewenst. Voor een 1 persoonshuishouden zou het een verhoging zijn van ruim 7 procent, voor meerpersoonshuishoudens bijna 5.

Als je akkoord gaat met deze proef, ga je eigenlijk impliciet akkoord met het verhogen van de afvalstoffenheffing voor de inwoners. Als je nu veel geld inzet voor het zes dagen per week ophalen van vuil, hoef je niet te verwachten dat na een half jaar mensen geen vuil meer dumpen. PvdA verwerpt daarom het voorstel zoals het er nu ligt.

 

 

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen