PvdA Beverwijk/Wijk aan Zee zet wijkvertegenwoordigers in!!

Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 20 januari 2018

De PvdA Beverwijk vindt het belangrijk dat raadsleden dichtbij inwoners staan. Daarom zet de PvdA kandidaatraadsleden in als echte wijkvertegenwoordigers. Zij zullen zich inspannen om zaken die spelen in de wijken op te pakken en verder te brengen binnen de gemeente. De eerste vijf kandidaten op de PvdA-verkiezingslijst verdelen zich onder de wijken waar zij wonen en/of veel contacten hebben. Op deze manier wordt het voor inwoners duidelijk bij wie zij het beste terecht kunnen met hun opmerkingen, vragen of klachten.

Van oudsher steunt de PvdA het wijkgericht werken. Jarenlang hebben PvdA-raadsleden de wijkgroepvergaderingen bijgewoond en hebben goede buurtinitiatieven kunnen ondersteunen door in de gemeenteraad aandacht hiervoor te vragen. Voorbeelden zijn o.a. het Johan Cruijff Court en de bankjes met platanen in de Breestraat.

De laatste jaren zijn steeds meer wijkgroepen gestopt en daarom wil de PvdA juist weer de wijken in om op te halen wat de inwoners vinden en wensen. De afgelopen tijd zijn (op basis van wat we hebben opgehaald) moties ingediend, die breed gesteund zijn in de raad. Zo hebben we bereikt dat er meer budget voor spelen in de wijken is gekomen en voor het uitvoeren van extra snoeiwerk en onkruidbestrijding bij boomspiegels in het groeiseizoen.

Door deze goede resultaten, hebben we besloten nog vaker de wijken in te gaan. De PvdA gaat graag met bewoners uit alle wijken in gesprek. Als u iets wilt bespreken, komen we langs en gaan we met elkaar kijken hoe we u verder kunnen helpen. We zullen daar de komende jaren nog meer tijd in investeren.

Elk kandidaatraadslid krijgt vanaf nu één of meerdere wijken onder zijn of haar hoede. Niet alleen in de komende tijd voor de verkiezingen, maar vooral ook juist ná de verkiezingen. De PvdA raadsleden zullen sowieso vaak te vinden zijn, op straat, in de wijk waar ze zelf wonen, maar ook in een wijk waar ze veel contacten hebben. Elke wijk heeft zo een eigen vertegenwoordiger, die kan inspelen op ideeën, klachten of opmerkingen. Op Facebook PvdA Beverwijk-Wijk aan Zee @PvdABeverwijk en op de website https://beverwijk.pvda.nl staan de contactgegevens van elke kandidaat. Ook kunnen via Facebook en website natuurlijk zaken worden aangekaart. De indeling is als volgt:

 

Jaqueline Dorenbos-de Hen              Kuenenplein/Plantage, Westertuinen en het centrum

Bayram Gezer                                        Meerestein en SOMA gebied

René Moelee                                          Zwaansmeer en Oosterwijk

Ismaïl Ilhan                                          Broekpolder en Beverwijk Oost

Klaas Vos                                              Vondelkwartier, Bomenbuurt, Wijk aan Zee en Binnenduin

 

De mailadressen en telefoonnummers zijn:

JaquelineDorenbos, j.dorenbos@xs4all.nl, ook te bereiken via twitter @JDorenbosdeHen of FaceBook Jaqueline Dorenbos-de Hen via Messenger, tel. (avond en weekend) 0251258573

Bayram Gezer, gezer.b@ziggo.nl tel. 0651458771

René Moelee, r.moeleepvda@gmail.comtel. 0251756208

Ismail Ilhan,  ismil_ilhan@hotmail.com tel. 0653986257

Klaas Vos,  klvospvda@outlook.com tel. 0630307669

 

 

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen