24 oktober 2016

PvdA Beverwijk, Sterk en Sociaal, begroting 2017

Ook in 2017 staat de PvdA in Beverwijk voor degelijk financieel beleid. Niet alleen door deelname aan de coalitie, maar ook door de eerstverantwoordelijke voor dat beleid te leveren: de wethouder financiën. Het College is er in geslaagd voor 2017 een sluitende begroting te presenteren. Daarin valt op dat het College voorstelt de (OZB) Ontroerennde-Zaak Belasting met 3% te verhogen.

Inmiddels is gelukkig duidelijk dat Bever-wijk meer geld krijgt uit Den Haag en zal die verhoging volgend jaar niet nodig zijn. Omdat de rioolkosten niet geïndexeerd zullen worden, komen Beverwijkse woonlasten volgend jaar onder het landelijke gemiddelde uit. Daar is de PvdA heel blij mee.

Een groot deel van het geld in de begroting is voor de zorg. Onze gemeente heeft daarin een enorme hoeveelheid bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Er wordt zorgvuldig verantwoording afgelegd over de besteding van het geld. Hoe gaat het met al die zorgtaken die de gemeente erbij kreeg vanuit Den Haag? Het beeld is lang niet slecht, ziet de PvdA. Sterker nog, het lijkt goed te gaan, maar de PvdA mag hier vanuit onze beginselen natuurlijk niet te snel tevreden zijn. Een samenleving bestaat uit mensen die mee moeten kunnen doen. Daarom vindt de PvdA het zo belangrijk dat er in mensen wordt geïnvesteerd. Daarom zegt de PvdA: pas op met bezuinigingen in de zorg. Daarom geldt: voor het helpen oplossen van individuele problemen zijn en blijven wij beschikbaar.

Met wat vertraging gaat de verbetering van de Breestraat en omgeving in 2017 van start. Dat had al eerder zullen gebeuren, maar nu lijkt het dan echt te gaan lukken. De PvdA vindt een mooi stadscentrum belangrijk. Een beter centrum, daar heeft iedereen in onze stad wat aan.

Hoe nu verder in de IJmond? Welke kant moet het op met de samenwerking van de IJmond-gemeenten? Sommige partijen kennen de oplossing al: een fusie. Laat duidelijk zijn, de PvdA in Beverwijk is voor samenwerking en ook voor de versteviging daarvan. Wij vinden dat wat we samen doen in de IJmond, verbeteringen voor de bewoners van de IJmond moet opleveren: beter beleid, gelijke regels, betere service, goedkopere producten, sterkere stem in de regio, noem maar op. Met welke manier van samenwerking die verbeteringen worden bereikt is een discussie die wat ons betreft pas daarna komt. Wij zeggen dus dat het middel niet voorop staat, maar het doel. Samenwerking in de IJmond betekent wat de PvdA betreft samenwerking van drie gemeenten, Beverwijk, Velsen en Heemskerk. Eén IJmond van drie gemeenten, niet meer en niet minder.

De trein.

images-2

Tja, de trein. Wat moeten we toch met de NS? Die lijkt meer gericht op het laten rijden van treinen dan op het daarmee vervoeren van mensen. Alleen al die trein die 10 keer per dag leeg terugrijdt in de spits! Van Haarlem naar Alkmaar en ’s middags andersom. Langs alle stations! Als het niet zo erg was zou je er om lachen. De PvdA blijft strijden voor een betere dienstregeling op de Kennemerlijn.