Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 9 oktober 2016

OZB 2017 hoeft niet omhoog door enorme meevaller

De reeds aangekondigde ozb-verhoging van drie procent in Beverwijk gaat niet door. Dat meldt de PvdA wethouder Jaqueline Dorenbos. Ze is verguld.

Vorige week kondigde zij als wethouder financiën nog aan dat er een miljoen euro tekort dreigde op de begroting voor 2017. Een ozb-verhoging van drie procent in 2017 en 2018, samen zes procent dus, was nodig om een gat in de gemeentefinanciën te voorkomen. Ook waren bezuinigingen aangekondigd.

De ozb-verhoging volgend jaar hoeft niet meer door te gaan, want in de zogeheten septembercirculaire van de Rijksoverheid staat dat Beverwijk de komende jaren veel meer geld krijgt dan voorzien. Dat is bijzonder goed nieuws. Den Haag heeft de jackpot in het Gemeentefonds laten belanden. Dat is overigens positief voor alle gemeenten. In mijn zes jaar als wethouder van Financiën, maar zelfs daarvoor al, heb ik nog niet eerder zo’n grote meevaller meegemaakt. Ik was verbijsterd toen ik zag hoe positief dit uitpakt.
Dus geen ozb verhoging volgend jaar: dat is gunstig voor de inwoners en bedrijven in Beverwijk.

In de Begrotingsraad van november zal besloten worden of de OZB in 2018 nog wel omhoog gaat.

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

  Portefeuille: Financiën, Wonen, Groen en Wijkbeheer Financiën en belastingen Personeel, organisatie en bedrijfsvoering Wonen Cultuurhistorie, waaronder monumentenbeleid en archeologie Stedelijke vernieuwing Structuurvisie Groen Wijkbeheer: beheer openbare ruimte integrale beheerplannen wijkgericht werken Projecten: Stationsgebied Westelijk Beverwijk Broekpolder A22 (2e) Herstructurering oude wijken: Meerestein Prinsenhof Kuenenplein Plantage Project bezuinigingen    

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen