6 maart 2015

Nota Dierenwelzijn

In de commissievergadering van 5 maart is de nota Dierenwelzijn behandeld.
Onderstaand het standpunt van de PvdA fractie Beverwijk, bij monde van Annet Gouma.

De PvdA complimenteert het college. Met deze nota Dierenwelzijn nemen we als gemeente onze verantwoordelijkheid voor de dieren in Beverwijk en Wijk aan Zee.
Het is goed dat we daar voor zorg willen dragen; immers de dieren zijn vaak afhankelijk van de mens. En de gemeente moet haar wettelijke verantwoordelijkheden nemen.

Wij hebben goede voorzieningen binnen onze stad zoals onze Kinderboerderij De Baak, waar een grote belangstelling vanuit onze bevolking is te constateren. Dat geldt ook voor “de dierentuin Animal Farm, waar ook vaak veel bezoekers zijn te vinden.
En niet alleen bewoners maar ook scholen maken graag gebruik van deze voorzieningen.

Daarnaast is het natuurlijk fantastisch dat er mensen zijn die zich het lot van zwerf- en zieke dieren aantrekken en hun vrije tijd steken in Dierenambulance of andere opvangcentra. Lovenswaardig en dat moeten wij dan ook zeker waarderen.

De nota geeft ook aan dat we, net even eerder dan het landelijk beleid, de wilde circusdieren niet meer in onze gemeente willen toelaten. Een goede regel maar wat de PvdA betreft mag het dan ook voor alle dieren gelden; kunstjes aanleren is niet in het belang van de welzijn van dieren.

De PvdA kan zich vinden in de nota; die uitgebreid op alle aspecten ingaat en vindt het een goede zaak dat dit in onze gemeentelijk beleid wordt verankerd.

De inspreker van het Vogelopvangcentrum heeft in haar inspreektermijn een verzoek aan de raad gedaan om een vaste subsidie voor de opvang van de vogels. De PvdA vraagt het college te zoeken naar ruimte binnen het budget om hier gehoor aan te geven. In de begroting staat voor deze instantie nu alleen nog een P.M.-post. Andere instellingen zoals het Knaagdierencentrum en het Kerbert Dierentehuis krijgen wel een vast bedrag per jaar.

Op de vraag over de subsidiemogelijkheid heeft de wethouder aangegeven dat zij reeds in gesprek zijn met het Vogelopvangcentrum om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
De PvdA hoopt in een later stadium nog te vernemen wat de resultaten van dit gesprek zullen zijn.

Een meerderheid van de commissie vindt het stuk behandelrijp voor de komende raadsvergadering van 19 maart a.s.