20 oktober 2015

Nieuwe manier van afvalscheiding

In januari 2017 moet de gemeente een nieuw overeenkomst sluiten inzake afvalinzameling.
Van rijkswege worden doelstellingen opgelegd over het percentage afval dat de gemeente moet gaan scheiden. In 2014 lag dit percentage in Beverwijk op 43% en voor 2020 moet dit 75% worden!
Daarom is er een werkgroep opgericht van raadsleden uit de gemeente Heemskerk en Beverwijk die gaat kijken hoe we kunnen toewerken naar deze opgave. Zeker is dat we het met de huidige manier van inzamelen niet gaan halen. Het roer moet om.
Wat betreft het grof vuil is het verzoek van de PvdA om het wegbrengen van grof vuil vrij te geven dit jaar ingewilligd. En met het realiseren van een nieuw afvalbrengstation is de scheiding veel beter geworden.

Een ander probleem is het scheiden van het reguliere huisafval.
Op dit moment kennen we alleen de groene GFT- en grijze Restafvalbak aan huis. Papier/karton, glas en plastic/drankkartons moeten worden weggebracht naar containers bij winkelcentra of in de buurt.
Uit onderzoek van de HVC is echter gebleken dat de scheiding niet voldoende is. Een grote hoeveelheid papier en plastic wordt nog teruggevonden in de grijze bak. Afvalstoffen die tegenwoordig grondstoffen zijn. En dus waardevol blijken.
Met een goede scheiding is er dan minder nieuwe grondstoffen benodigd en zal het verbranden van de restafval ook naar omlaag kunnen wat de luchtkwaliteit ten goede komt.

De PvdA is van mening dat het anders moet. Willen wij aan de opgave van 75% voldoen moeten we anders gaan scheiden. Halen we het niet dat gaan we zeker veel meer betalen voor ons afval inzamelen. Milieutoeslagen voor gemeenten die niet aan de opgaven voldoen liggen in het verschiet.

Ons voorstel is te onderzoeken wat het oplevert als we de GFT (groente-, fruit- en tuinafval), het papier en het plastic aan huis ophalen met containers en het restafval laten wegbrengen naar ondergrondse containers. Ons inziens zal dit veel meer stimuleren om het GFT, papier en plastic goed te scheiden; dit kan immers aan huis en zorgt ervoor dat je veel minder hoeft weg te brengen. Je maakt het voor de inwoners zo gemakkelijker het restafval rigoreus te verminderen.

In de werkgroep zal worden bekeken wat de andere manier van scheiden gaat opleveren, op milieugebied, service aan de burgers én de kosten.
De PvdA denkt dat de lasten van onze burgers hiermee in de toekomst omlaag kunnen. Minder verbranden en meer terugwinnen van grondstoffen!

Annet