Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 7 juli 2018

In de Raadsvergadering 5 juli motie ingediend door PvdA voor een kunstgrasveld in Meerestein. Motie is aangenomen met de stemmen van: D’66, Samen, Vrij, Gemeentebelangen. Democraten Beverwijk en PvdA. Dus binnenkort een kunstgrasveld in Meerestein.

Datum raadsvergadering: 5 juli 2018

Onderwerp: aanleg van een kunstgrasveld in wijk Meerestein

De gemeenteraad van Beverwijk, in vergadering bijeen op 5 juli 2018

Overwegende dat:

  • In Beverwijk al op meerdere plekken speelplekken en sportveldjes omgevormd zijn van gras naar kunstgras om ervoor te zorgen dat deze plekken jaarrond intensief gebruikt kunnen worden door de jeugd
  • Dat dit stimuleert dat kinderen en jongeren lekker bewegen, wat goed is voor de gezondheid en voor de sociale contacten
  • Dat de wijk Meerestein tot nu toe niet beschikt over een kunstgrasveld
  • Dat het veld aan de Olieslagerslaan in slechte conditie verkeerd, aangezien grote delen zacht zand zijn geworden en van het ingezaaide gras slechts een soort onkruid is overgebleven
  • Dat jongerenwerkers signaleren dat hierdoor jongeren vaak geen gebruik maken van het veld, maar elders de wijk intrekken en overlast gevend gedrag veroorzaken
  • Dat er in deze wijk ook een groot stuk speelveld verdwijnt, waar noodlokalen van De Zeearend op komen te staan, waardoor de capaciteit van de speelplekken ook nog eens kleiner wordt
  • Dat volgens de organisatie deze wijk pas tussen 2020 en 2025 op de schop gaat en dat de jeugd dus zo lang zou moeten wachten om te beschikken over een goed speelveld
  • Dat er extra geld sinds dit jaar beschikbaar is gesteld door de raad bij motie voorjaarsnota 2017 om knelpunten op gebied van spelen op te lossen

Spreekt als zijn mening uit:

  • Dat het wenselijk is dat de wijk Meerestein op de plek van de Olieslagerslaan, op korte termijn een kunstgrasveld krijgt, zodat de jeugd hier net als in andere wijken een kunstgrasveld krijgt, waardoor ze jaarrond intensief gebruik kunnen maken van dit veld

Verzoekt het college:

  • Binnen de begroting voor spelen ongeveer €30.000 (is ongeveer benodigd volgens de ambtelijke organisatie) beschikbaar te stellen om zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval eerste kwartaal 2019 dit kunstgrasveld op de Olieslagerslaan te realiseren in overleg met de jeugd.

En gaat over tot de orde van de dag

 

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen